TS Online

Bảo trì cập nhật ngày 03/09/2020

9/1/2020 4:57:04 PM

Thứ Năm tuần này, ngoài việc ổn định và nâng cấp máy chủ, chúng tôi sẽ cập nhật thêm nội dung mới, sự kiện mới dành cho chư vị đại hiệp.

Thời gian dự kiến: Từ 09h00 ngày 03/09 đến 14h00 ngày 03/09 (thời gian có thể kéo dài hơn dự kiến vì một số lý do khách quan)

Nội dung:

Sự Kiện mới:

Trong thời gian bảo trì, chư vị đại hiệp không thể truy cập vào game vì vậy hãy tìm nơi trú ẩn an toàn, hồi phục thể lực để tiếp tục luyện công sau bảo trì.

Bài viết liên quan