TS Online

Sự kiện mới

Nhiệm Vụ28/11/2019

Tổng Quan về Chuyển Sinh

Ở phiên bản cập nhật ngày 28/11, chúng tôi đã mở thêm chức năng chuyển sinh nhân vật. Dưới đây là tổng quan về tính năng này.

Nhiệm Vụ01/11/2019

Hướng dẫn Nhiệm Vụ Halloween

Hướng dẫn Nhiệm Vụ Halloween

Nhiệm Vụ30/10/2019

Nhiệm Vụ Gỗ Hắc Tùng - Chế Tạo Đầu Tiên

Hướng dẫn kiếm gỗ Hắc Tùng trong nhiệm vụ Chế Tạo Đầu Tiên

Nhiệm Vụ30/10/2019

Nhiệm Vụ Qua Cầu Giới Kiều - Giúp Tiểu Muội

Hướng dẫn Qua Cầu Giới Kiều.

Nhiệm Vụ30/10/2019

Nhiệm Vụ Đá Thiếc Vô Danh

Hướng dẫn Nhiệm Vụ Đá Thiếc Vô Danh.

Nhiệm Vụ30/10/2019

Nhiệm Vụ Vô Danh Thiếc Sa

Hướng dẫn nhiệm vụ Vô Danh Thiếc Sa

Nhiệm Vụ30/10/2019

Nhiệm vụ Bánh Bột Mì

Để có thể kiếm được bánh bột mì nhanh chóng các bạn làm theo hướng dẫn.

Nhiệm Vụ30/10/2019

Nhiệm Vụ Gửi Cửu Sởi Vào Khách Sạn

Hướng dẫn gửi Cửu Sởi vào Khách Sạn

Nhiệm Vụ30/10/2019

Nhiệm Vụ Gặp Giản Ung

Hướng dẫn hoàn thành nhiệm vụ gặp Giản Ung