TS Online

Sự kiện mới

Nhiệm Vụ09/07/2020

Nhiệm vụ Lễ Thuyền Rồng 09/07/2020 - 22/07/2020

Nhiệm Vụ18/06/2020

Nhiệm vụ Long Thủ Kỳ Mịch

Nhiệm Vụ17/06/2020

Nhiệm vụ Tiên Nhân Cầu Hữu Duyên

Nhiệm Vụ17/06/2020

Nhiệm vụ Đặc Thù Nghề Cấp 1 và Cấp 2

Nhiệm Vụ17/06/2020

Nhiệm vụ Hoàng Trung Thiện Xạ (Skill Bách Xuyên)

Nhiệm Vụ09/06/2020

Nhiệm vụ Vương Tiểu Nhị

Nhiệm Vụ09/06/2020

Hướng dẫn làm nhiệm vụ Tái Sinh và Nghề

Nhiệm Vụ03/06/2020

Tổng quan về Tái Sinh và nhiệm vụ

Nhiệm Vụ28/11/2019

Tổng Quan về Chuyển Sinh

Ở phiên bản cập nhật ngày 28/11, chúng tôi đã mở thêm chức năng chuyển sinh nhân vật. Dưới đây là tổng quan về tính năng này.

Nhiệm Vụ01/11/2019

Hướng dẫn Nhiệm Vụ Halloween

Hướng dẫn Nhiệm Vụ Halloween