TS Online

Sự kiện mới

Sự kiện05/12/2019

[Giải Đấu] Tam Quốc Phân Tranh - Tổng Kết Điểm

Tin tức04/12/2019

Bảo trì định kỳ máy chủ ngày 05/12

Sự kiện04/12/2019

Sự kiện Tặng Nạp Tích Lũy mỗi ngày từ 05/12

Sự kiện29/11/2019

[Sự Kiện] Tam Quốc Phân Tranh - Hình Thức Thi Đấu

Tin tức29/11/2019

Black Friday - Giảm đến 50% vật phẩm trên Webshop

Tin tức04/12/2019

Bảo trì định kỳ máy chủ ngày 05/12

Tin tức29/11/2019

Black Friday - Giảm đến 50% vật phẩm trên Webshop

Tin tức28/11/2019

Vòng Quay May Mắn

Tin tức27/11/2019

Cập nhật Webshop – Mở bán thêm gói vàng Giới hạn và không giới hạn

Tin tức27/11/2019

Bảo trì định kỳ ngày 28/11: Mở máy chủ mới, cập nhật nội dung mới, sự kiện mới

Sự kiện05/12/2019

[Giải Đấu] Tam Quốc Phân Tranh - Tổng Kết Điểm

Sự kiện04/12/2019

Sự kiện Tặng Nạp Tích Lũy mỗi ngày từ 05/12

Sự kiện29/11/2019

[Sự Kiện] Tam Quốc Phân Tranh - Hình Thức Thi Đấu

Sự kiện27/11/2019

Cập nhật Cashshop ngày 28/11

Sự kiện27/11/2019

Ưu đãi tích lũy Nạp – Tiêu

Bối cảnh nhân vật:

Đại tương Thục Hán, là hóa thân của trung nghĩa cang cường, một cuộc đời truyền kỳ, sử dụng Thanh Long Yển Nguyệt đao, võ nghệ cao cường, được gọi là Vạn Nhân Địch.

Chỉ số:

Int:
Atk:
Def:
HP:
SP:
Agi:

Kỹ năng nổi bật: