TS Online

Sự kiện mới

Tin tức17/09/2019

09H00 NGÀY 26/9/2019 CHÍNH THỨC RA MẮT TS ONLINE MOBILE

Tin tức15/09/2019

THÔNG BÁO KẾT THÚC ALPHA TEST

Tin tức13/09/2019

Hướng Dẫn Sửa Lỗi Kết Nối FTP

Tin tức13/09/2019

Tài khoản Guest được phép chơi Alpha Test

Tin tức12/09/2019

HOÀN TẤT BẢO TRÌ - THẢ GA CHƠI ALPHA TEST

Tin tức17/09/2019

09H00 NGÀY 26/9/2019 CHÍNH THỨC RA MẮT TS ONLINE MOBILE

Tin tức15/09/2019

THÔNG BÁO KẾT THÚC ALPHA TEST

Tin tức13/09/2019

Hướng Dẫn Sửa Lỗi Kết Nối FTP

Tin tức13/09/2019

Tài khoản Guest được phép chơi Alpha Test

Tin tức12/09/2019

HOÀN TẤT BẢO TRÌ - THẢ GA CHƠI ALPHA TEST

Sự kiện09/09/2019

Chuỗi sự kiện Alpha Test

Bối cảnh nhân vật:

Đại tương Thục Hán, là hóa thân của trung nghĩa cang cường, một cuộc đời truyền kỳ, sử dụng Thanh Long Yển Nguyệt đao, võ nghệ cao cường, được gọi là Vạn Nhân Địch.

Chỉ số:

Int:
Atk:
Def:
HP:
SP:
Agi:

Kỹ năng nổi bật: