TS Online

Sự kiện mới

Tin tức13/11/2019

Xử lý các tài khoản lợi dụng BUG Webshop trục lợi

Tin tức13/11/2019

Hoàn tất bảo trì WEBSHOP - Xử lý các tài khoản lợi dụng BUG

Tin tức13/11/2019

Bảo trì máy chủ định kỳ 14/11/2019

Sự kiện13/11/2019

Ưu Đãi Triệu Hồi Tướng

Sự kiện13/11/2019

Ưu Đãi Nạp – Tiêu Vàng

Tin tức13/11/2019

Xử lý các tài khoản lợi dụng BUG Webshop trục lợi

Tin tức13/11/2019

Hoàn tất bảo trì WEBSHOP - Xử lý các tài khoản lợi dụng BUG

Tin tức13/11/2019

Bảo trì máy chủ định kỳ 14/11/2019

Tin tức11/11/2019

[Giải Đấu] TAM QUỐC PHÂN TRANH

Tin tức07/11/2019

Quà Bảo trì và đền bù Sự kiện Boss Thế Giới ngày 06/11

Sự kiện13/11/2019

Ưu Đãi Triệu Hồi Tướng

Sự kiện13/11/2019

Ưu Đãi Nạp – Tiêu Vàng

Sự kiện13/11/2019

Update Cashshop ngày 14/11

Sự kiện13/11/2019

[Sự kiện] TRANH BÁ TAM QUỐC

Sự kiện31/10/2019

Sự kiện Nạp Đạt Mốc (HOT)

Bối cảnh nhân vật:

Đại tương Thục Hán, là hóa thân của trung nghĩa cang cường, một cuộc đời truyền kỳ, sử dụng Thanh Long Yển Nguyệt đao, võ nghệ cao cường, được gọi là Vạn Nhân Địch.

Chỉ số:

Int:
Atk:
Def:
HP:
SP:
Agi:

Kỹ năng nổi bật: