TS Online

Sự kiện mới

Sự kiện18/02/2020

Khuyễn Mãi Giờ Vàng ngày 18/02

Tin tức17/02/2020

Vòng Quay May Mắn Tháng 2

Sự kiện15/02/2020

Giờ Vàng - Tặng Túi Tàng Long khi mua gói vàng Giftcode

Tin tức14/02/2020

Thông Báo nhận quà Tháng 2 Bộ Ưu Đãi Xuân Canh Tý 2020

Tin tức14/02/2020

Chuột Sa Hũ Nếp – Quay thưởng Hũ Lộc Phát

Tin tức17/02/2020

Vòng Quay May Mắn Tháng 2

Tin tức14/02/2020

Thông Báo nhận quà Tháng 2 Bộ Ưu Đãi Xuân Canh Tý 2020

Tin tức14/02/2020

Chuột Sa Hũ Nếp – Quay thưởng Hũ Lộc Phát

Tin tức12/02/2020

Bảo trì, cập nhật game ngày 13/02

Tin tức09/02/2020

Bảo trì hai máy chủ Tào Tháo và Tôn Quyền ngày 10/02/2020

Sự kiện18/02/2020

Khuyễn Mãi Giờ Vàng ngày 18/02

Sự kiện15/02/2020

Giờ Vàng - Tặng Túi Tàng Long khi mua gói vàng Giftcode

Sự kiện12/02/2020

Sự Kiện Phong Ma Trận

Sự kiện12/02/2020

Điều chỉnh Vòng Quay Xổ Quà ngày 13/02

Sự kiện12/02/2020

Sự Kiện Tàng Long Bảo Rương

Bối cảnh nhân vật:

Đại tương Thục Hán, là hóa thân của trung nghĩa cang cường, một cuộc đời truyền kỳ, sử dụng Thanh Long Yển Nguyệt đao, võ nghệ cao cường, được gọi là Vạn Nhân Địch.

Chỉ số:

Int:
Atk:
Def:
HP:
SP:
Agi:

Kỹ năng nổi bật: