TS Online

Sự kiện mới

Sự kiện08/04/2020

Ưu Đãi Nạp – Tiêu

Sự kiện08/04/2020

Ưu Đãi Phó Bản

Sự kiện08/04/2020

Cập nhật Cash Shop sau bảo trì ngày 09/04

Sự kiện08/04/2020

Sự Kiện Tàng Long Bảo Rương

Sự kiện08/04/2020

Thay đổi danh mục đổi thưởng đặc biệt

Tin tức06/04/2020

Thông Báo nhận quà Tháng 4 Bộ Ưu Đãi Xuân Canh Tý 2020

Tin tức31/03/2020

Thể thức giải đấu Đẳng Cấp Quân Đoàn

Tin tức31/03/2020

Thông báo LIÊN THÔNG MÁY CHỦ từ ngày 09/04

Tin tức31/03/2020

Bảo trì máy chủ ngày 01/04

Tin tức30/03/2020

Vòng Quay May Mắn Tháng 3

Sự kiện08/04/2020

Ưu Đãi Nạp – Tiêu

Sự kiện08/04/2020

Ưu Đãi Phó Bản

Sự kiện08/04/2020

Cập nhật Cash Shop sau bảo trì ngày 09/04

Sự kiện08/04/2020

Sự Kiện Tàng Long Bảo Rương

Sự kiện08/04/2020

Thay đổi danh mục đổi thưởng đặc biệt

Bối cảnh nhân vật:

Đại tương Thục Hán, là hóa thân của trung nghĩa cang cường, một cuộc đời truyền kỳ, sử dụng Thanh Long Yển Nguyệt đao, võ nghệ cao cường, được gọi là Vạn Nhân Địch.

Chỉ số:

Int:
Atk:
Def:
HP:
SP:
Agi:

Kỹ năng nổi bật: