TS Online

Ưu Đãi Rút Thẻ Tướng

9/1/2020 4:42:22 PM

Tăng tỷ lệ rút thẻ

Thời gian: Sau bảo trì 03/09 đến trước bảo trì ngày 17/09

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, ở mục Triệu Hồi trong cashshop sẽ xuất hiện 2 gói Rút thẻ đặc biệt (1 lần – 100 Vàng, 10 lần – 900 Vàng). Khi tiến hành Rút Thẻ ở 2 gói này sẽ được nhân đôi tỷ lệ ra các thẻ tướng sau:

  • Thẻ Hoa Hùng

  • Thẻ Nhan Lương

  • Thẻ Văn Xú

  • Thẻ Hoàng Trung

  • Thẻ Hạ Hầu Uyên

  • Thẻ Pháp Chính


Rút Thẻ Tướng 10 Lần

Thời gian: Sau bảo trì 03/09 đến trước bảo trì ngày 17/09

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, chư vị anh hùng thực hiện việc “Rút Thẻ 10 Lần” đạt số lần tương ứng sẽ nhận được quà hấp dẫn.

Lần rút

Quà

Số lượng

5

Túi NN Ải Vong Hồn

2

10

Túi NN Ải Vong Hồn

3

15

Túi NN Ải Vong Hồn

4

20

Túi NN Ải Vong Hồn

5

25

Túi NN Ải Vong Hồn

6

30

Túi NN Ải Vong Hồn

8

40

Túi NN Ải Vong Hồn

20

 

Lưu Ý:

Chỉ áp dụng tính tích lũy khi sử dụng Rút Thẻ 10 Lần (giá 900 vàng) cho gói rút bình thường và gói rút đặc biệt (nhân đôi tỷ lệ), không tính rút 10 lần gói Rút Thẻ 1 lần = 1 lần rút thẻ 10 lần.

Trao Quà: Quà được trao trực tiếp ingame sau khi hoàn thành các mốc rút thẻ.

Cách nhận: Vào giao diện Quà -> Rút Thẻ -> Nhận các phần quà.

Bài viết liên quan