TS Online

Sự kiện Đăng Nhập Liên Tục

9/1/2020 4:48:26 PM

Sự kiện Đăng Nhập Liên Tục

Thời gian: 00h00 ngày 04/09 đến 23h59 ngày 16/09

Nội dung sự kiện: Trong thời gian sự kiện, chư vị đại hiệp đăng nhập vào TS Online Mobile liên tục trong 10 ngày sẽ nhận được những phần quà hấp dẫn.

Ngày đăng nhập liên tục

Phần Thưởng

Số lượng

1

Xu Vàng

6

3

Đại Phúc Thần

50

5

Xu Đỏ

20

7

Túi Đại Phúc Thần

10

8

Làm Mới Hoàng Kim

4

9

Ba Đậu 7 Ngày

1

10

Rương Bình Dân

1

 

Cách nhận quà: Vào giao diện Quà -> Đăng nhập liên tục -> Nhận Quà

Lưu ý: Chư vị đại hiệp cần phải đăng nhập liên tục mới có thể nhận được quà. Nếu đăng nhập ngắt quãng thì số ngày đăng nhập liên tục sẽ tính lại từ đầu nhưng các phần quà đã nhận sẽ không nhận được nữa. Các phần quà chỉ được nhận 1 lần duy nhất!

Ví dụ: Chư vị đại hiệp đăng nhập 2 ngày liên tục thì sẽ nhận được 2 phần quà Xu Vàng, 50 Đại Phúc Thần. Sang ngày tiếp theo không đăng nhập thì hệ thống sẽ tính lại từ đầu nghĩa là để nhận được 20 Xu Đỏ thì chư vị đại hiệp cần phải đăng nhập liên tục lại từ đầu 5 ngày.

Bài viết liên quan