TS Online

Chuỗi hoạt động THẤT TỊCH

9/1/2020 4:53:05 PM

Thu thập Hỷ Tước

Thời gian thu thập: Từ sau bảo trì ngày 03/09 đến 23h59h00 ngày 16/09

Thời gian đổi quà: Từ sau bảo trì ngày 03/09 đến trước bảo trì ngày 17/09

Nội dung: Trong thời gian sự kiện chư vị đại hiệp khi luyện cấp với quái từ Level 30 trở lên có thể nhận được vật phẩm Hỷ Tước cụ thể như sau:

 • Hoàng Hỷ Tước – Quái hệ Địa

 • Lam Hỷ Tước – Quái hệ Thủy

 • Hồng Hỷ Tước – Quái hệ Hỏa

 • Lục Hỷ Tước – Quái hệ Phong

Các loại Hỷ Tước chư vị đại hiệp có thể vào Giao diện Quà -> Đổi Quà.

Hỷ Tước chưa sử dụng sẽ biến mất vào lúc 23h59 ngày 23/09


 

Nhiệm Vụ Thất Tịch

Thời gian: Từ sau bảo trì 03/09 đến 23h59 ngày 16/09

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày hoàn thành các nhiệm vụ Thất Tịch sẽ nhận được quà tặng.

Chúc Phúc Thất Tịch

 • Địa điểm: Cửa thành Trác Quận

 • NPC: Ngưu Lang

 • Yêu cầu: Cấp 30 trở lên

 • Giới hạn: Mỗi ngày 1 lần

 • Nội Dung: Giúp đỡ Ngưu Lang si tình

 • Phần Thưởng: 10 Cỏ Lau Bình An.

Chớ uống trà bên đường

 • Địa điểm: Từ Vô Sơn 1

 • NPC: Hắc Bạch Vô Thường

 • Yêu cầu: cấp 30 trở lên

 • Giới hạn: Mỗi ngày 1 lần

 • Nội Dung: Hoạt Quỷ Nguyệt Long Dong

 • Phần Thưởng: 10 Cỏ Lau Bình An.

Tay mẹ lần mối chỉ

 • Địa điểm: Từ Vô Sơn 1

 • NPC: Hắc Bạch Vô Thường

 • Yêu cầu: cấp 30 trở lên – Hoàn thành nhiệm vụ Chớ uống trà bên đường trước

 • Giới hạn: Mỗi ngày 1 lần

 • Nội Dung: Hoạt động Quỷ Nguyệt Long Dong

 • Phần Thưởng: 10 Cỏ Lau Bình An.

Tam Sinh Tứ Quả

 • Địa điểm: Di tích Bột hải

 • NPC: Hương Nhi

 • Yêu cầu: cấp 30 trở lên

 • Giới hạn: Mỗi ngày 1 lần

 • Nội Dung: Thay Hương Nhi thu thập Tam Sinh Tứ Quả

 • Phần Thưởng: 10 Cỏ Lau Bình An.

Kết Nối Tình Yêu

 • Địa điểm: Làng Lầu Tang

 • NPC: Nguyệt Lão

 • Yêu cầu: cấp 30 trở lên

 • Giới hạn: Mỗi ngày 1 lần

 • Nội Dung: Giúp đỡ Nguyệt Lão

 • Phần Thưởng: 10 Cỏ Lau Bình An.

Cầu Khéo Tay

 • Địa điểm: Làng Lầu Tang

 • NPC: Dì Trần

 • Yêu cầu: cấp 30 trở lên

 • Giới hạn: 1 lần duy nhất

 • Nội Dung: Giúp đỡ Dì Trần

 • Phần Thưởng: 10 Cỏ Lau Bình An.

Cỏ Lau Bình An chư vị đại hiệp có thể vào Giao diện Quà -> Đổi Quà để đổi thưởng.


 

Bài viết liên quan