TS Online

Lật Ô

9/1/2020 4:37:46 PM

Thêm Mới phần thưởng

Thời gian: Sau bảo trì 03/09 đến trước bảo trì 17/09

Nội dung: Trong thời gian này, thêm mới 2 vật phẩm sau vào danh sách phần thưởng Lật Ô.

  • Túi NN Định Quân Sơn

  • Túi NN Ải Vong Hồn


Ưu Đãi Lật Ô

Thời gian: Sau bảo trì ngày 03/09 đến 23h59 ngày 00h00 10/09

Nội dung: trong thời gian sự kiện, tiêu Xu Đỏ lật ô đạt mốc nhất định sẽ nhận được quà hấp dẫn.

Trao Quà: Quà được trao qua thư sau khi đạt mốc.

Lưu ý:

Đạt mốc cao hơn nhận quà của mốc thấp hơn

Phần thưởng sẽ được làm mới khi đạt mốc 300 và giữ lại phần Xu Đỏ dư cho lần sau.

Điểm tích lũy dư sẽ được giữ nguyên không làm mới khi qua ngày mới.

Ví dụ: Khi sử dụng Xu Đỏ lật ô đạt 320 lần thì sẽ nhận được phần quà các mốc 100-200-300. Phần thưởng và mốc sẽ được làm mới tính lại từ đầu với số điểm tích lũy là 20.

Phần Thưởng

Mức Tiêu Xu

Vật Phẩm

Số Lượng

100

Hộp Xu Đỏ

15

200

Hộp Xu Đỏ

30

300

Hoa Báo Hiếu

40

 

Hoa Báo Hiếu chư vị đại hiệp có thể dùng để đổi quà tại giao diện Quà -> Đổi Quà.

Hoa Báo Hiếu chưa sử dụng sẽ biến mất vào lúc 10h00 ngày 17/09

Bài viết liên quan