TS Online

Cập nhật Cashshop ngày 03/09

9/1/2020 4:21:41 PM

Sao bảo trì ngày 03/09, Cashshop TS Online Mobile sẽ có những thay đổi như sau:

Thêm mới có giới hạn thời gian đến 23h59 ngày 16/09 các vật phẩm sau đây:

 

Vật phẩm

Giá (Vàng)

Túi Ngày Của Mẹ

29

Túi Phúc Hỏa Tiễn

29

Gói Làm Mới Lò Tướng

100

Gói Làm Mới Trang Bị

100


Bài viết liên quan