TS Online Mobile - Nhiệm vụ Lễ Thuyền Rồng 09/07/2020 - 22/07/2020

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

09/07/2020 10:08 AM Nhiệm Vụ
Nhiệm vụ Lễ Thuyền Rồng 09/07/2020 - 22/07/2020

CÂY NGẢI THẢO

Thời gian: Sau bảo trì 09/07/2020 - 22/07/2020 (23:59)

Địa đểm: Đường phố Trác Quận

NPC: Hương Ba Đậu

Giới hạn cấp: Lv30

Nội dung: Để mừng lễ Đua Thuyền, Hương Ba Đậu hiện thân ở đường phố Trác Quận. Năm nay cần giúp Lưu Yên phát Ngải Thảo cho cư dân Trác Quận, để mọi người Thu cát tránh hung

Quá trình:

 • Nhận nhiệm vụ từ Túi thơm ba đậu yêu.
 • Nhận ngẫu nhiên đối tượng để phát Ngải Thảo, làm theo lời nhắc của Thiên Thư để tìm được NPC này.
 • Nói chuyện với NPC nhiệm vụ và đặt Ngải Thảo vào.
 • Quay trở lại tìm Túi thơm ba đậu yêu để báo cáo hoàn thành nhiệm vụ.

Nhiệm vụ ẩn: Ở Quảng Trường Trác Quận thường hộ (1130.450) sẽ có nhiệm vụ ẩn phân nhánh: Phó thác của Tiểu Thanh

Tiểu Thanh cảm ơn người chơi và đưa tín vật → mang tín vật trở lại đưa cho Hương Ba Đậu để hoàn thành nhiệm vụ [Phó thác của Tiểu Thanh].

Gợi ý: Sẽ đi gặp ngẫu nhiên 1 trong 8 NPC, đọc theo gợi ý của Hương Ba Đậu để biết giao cho ai trong 8 người và giao ngải thảo.

 1. Cửu Sởi: Căn nhà nhỏ ở Quảng Trường Trác Quận (370.190)
 2. Châu Tĩnh: Phú hộ ở Quảng Trường Trác Quận (530.130)
 3. Dì Trần: Quảng Trường (611.208)
 4. Trương Phi: Căn nhà ở cửa thành Trác Quận (1110.270)
 5. Quan Vũ: Căn nhà ở cửa thành Trác Quận (2210.470)
 6. Hàn Đại Thẩm: Đứng bán tại Cửa thành Trác Quận (1730.270)
 7. Lưu Bị: Đào Viên (550.326)

Phần thưởng: (bao gồm cả nhiệm vụ ẩn)

 • Hộp lễ thuyền rồng x4
 • Túi thơm trừ tà x20

DIỆT ĐỘC XÀ

Điều kiện nhiệm vụ: Hoàn thành nhiệm vụ Cây Ngải Thảo, Phó thác của Tiểu Thanh

Nội dung: Sau khi phân phát Ngải Thảo và đi xem ngôi nhà trống, đối thoại với Nha dịch tiểu ca và được biết rằng có một số lượng lớn Xà yêu ở Đào Viên, cùng anh ấy trừ rắn.

Quá trình:

 • Đối thoại với Nha dịch tiểu ca để nhận nhiệm vụ, nhận Bột Nghệ,Hương Ba Đậu sẽ nhắc người chơi giúp anh ta bắt Tử Độc Xà
 • Theo hướng dẫn về Đào Viên
 • Phát sinh chiến đấu
 • Quay trở lại tìm Nha dịch tiểu ca để báo cáo rằng đã trừ rắn thành công

Nhiệm vụ ẩn 1: Bắt Tử Độc Xà một lần, sẽ kích hoạt một nhiệm vụ ẩn giấu: Vất vả vì ai, Bận vì ai (Chỉ mở một lần trong thời gian sự kiện), hãy luyện Tử Độc Xà lên cấp 10 và giao cho Nha Dịch Tiểu Ca để hoàn thành nhiệm vụ

Nhiệm vụ ẩn 2: Nhiệm vụ kế tiếp của Phó Thác của Tiểu Thanh ở Đào Viên: Tâm nguyện của Tiểu Thanh

Khi đến Đào Viên, Tiểu Thanh sẽ xuất hiện và yêu cầu người chơi đừng rắc Bột Nghệ => hy vọng người chơi biến thân thành Hứa Tiên đến đường Trác Quận tìm Pháp Hải -> trở về gặp Tiểu Thanh hoàn thành nhiệm vụ

Phần thưởng:

Diệt Độc Xà

 • Hộp lễ thuyền rồng x2
 • Túi thơm trừ tà x10

(Nếu bắt rắn sẽ được cộng thêm 1 Hộp lễ và 5 Túi Thơm)

Tâm nguyện của Tiểu Thanh

 • Hộp lễ thuyền rồng x2
 • Túi thơm trừ tà x10

Vất vả vì ai, Bận vì ai

 • Hộp lễ thuyền rồng x1
 • Túi thơm trừ tà x5

(chỉ nhận được 1 lần trong suốt sự kiện)

Ý NGHĨA HƯƠNG BAO

Điều kiện nhiệm vụ: Lv30

Nội dung: Ngô Tiểu Muội làm mất túi thơm, giúp cô ấy tìm lại túi thơm hoặc làm túi thơm mới.

 • Đối thoại với Ngô Tiểu Muội đang khóc, được biết túi thơm mà mẫu thân cô ấy để lại đã không thấy đâu, không biết nên làm sao.
 • Tương tác : Chọn tìm túi thơm hoặc làm cái mới
 • Chọn tìm túi thơm -> Theo chỉ thị của Ngô Tiểu Muội tìm được NPC túi thơm ở Trác Quận Thụ Lâm 3 -> Nhặt túi thơm rồi quay về Ngô Tiểu Muội trả nhiệm vụ.
 • Chọn làm cái mới-> Ngẫu nhiên thành công hoặc thất bại->thành công thì hoàn thành nhiệm vụ, thất bại có thể làm lại lần nữa.

Phần thưởng:

 • Hộp lễ thuyền rồng x2
 • Túi thơm trừ tà x10

KHIÊU CHIẾN TRỨNG

Thời gian: 11/07/2020 12:00~13:00

Địa điểm: Quảng trường Trác Quận

NPC: Bác Bánh Ú

Điều kiện nhiệm vụ: Lv30

Nội dung: Đập trứng thành công vào buổi trưa, nghe đồn sẽ được phù hộ tương lai 1 năm bình an thuận lợi. Mau đến thử đập trứng đi nào.

 • Nói chuyện với Bác Bánh Ú
 • Cố gắng đập trứng, ngẫu nhiên thành công hoặc thất bại
 • Thành công hoàn thành nhiệm vụ, thất bại có thể được làm lại
 • Quay trở lại tìm Bác bánh ú trả nhiệm vụ.

Phần thưởng:

 • Hộp lễ thuyền rồng x1
 • Túi thơm trừ tà x5