TS Online Mobile - Chuỗi quest nâng cấp vũ khí nghề cấp 2 & đặc thủ Tần Vô Nhị (Phần 1)

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

20/10/2020 10:14 AM Nhiệm Vụ
Chuỗi quest nâng cấp vũ khí nghề cấp 2 & đặc thủ Tần Vô Nhị (Phần 1)

Điều kiện cần:

 • Đã nhận được vũ khí nghề cấp 1 tại Núi Long Thủ - Yên Nhiên.
 • Đã hoàn thành nhiệm vụ Sơ thám Tần Hoàng Lăng. (Nằm trong chuỗi nhiệm vụ lấy mũ bạo kích).
 • Đã nhận được vật phẩm 「Răng Ứng Long」tại nhiệm vụ Đồ Lan Huyết Chiến.

Điều kiện đủ: Hoàn thành nhiệm vụ 「Cửu khanh lệnh」bên dưới để có thể nhận nhiệm vụ đổi trang bị của Mông Điềm ( Tầng 4 - Huyệt Mộ Lăng Tần).

Tên nhiệm vụ: Tướng quân cởi giáp

Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ Sơ thám Lăng Tần Hoàng

Địa điểm: Thành Cự Lộc

Vật phẩm nhận được: Thẻ lệnh của Tô Giác.

Nhiệm vụ tiếp theo: Tiến vào Tầng 4 Huyệt Mộ Lăng Tần

Quá trình nhiệm vụ: 

 1. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ Sơ thám Lăng Tần Hoàng tiến hành đến hang Cự Lộc (tại các vị trí khác nhau trong Hang Cự Lộc sẽ có Loạn Thạch) click vào Loạn Thạch tại đứng nhận được 「Mảnh Ấm Đun Lớn」 tiếp tục click vào 「Mảnh Ấm Đun Lớn」 lập tức nhận được nhiệm vụ Tướng Quân cởi giáp.
 2. Trở ra Hoàng Cân Địa Huyệt đối thoại với Người Đào Mộ và đi tìm hiểu thông tin từ mọi người trong Thành Cự Lộc.
 3. Trở về Hoàng Cân Địa Huyệt đối thoại với Người Đào Mộ đồng ý tìm Mũ Giáp Hỏng, Áo Giáp Hỏng, Tay Giáp Hỏng và Giày Giáp Hỏng.
 4. Đem Cuốc Khai Hoang tới Hang Cự Lộc tại các toạ độ khác nhau sẽ chiến đấu với Quỷ Hổ Tướng, Thiết Diện Quỷ, Hoả Âm Quỷ, Cương Hoạt Nhân có thể nhận được những vật phẩm cần tìm.
  Lưu ý: Mỗi lần đào cần 01 Cuốc Khai Hoang của Người Đào Mộ nên cần mua sẵn.
 5. Tìm xong trở về Địa Nguyệt Cự Lộc đưa cho Người Đào Mộ tiến hành Chiến đấu với Tần Vương Vong Cốt.
 6. Chiến đấu thắng lợi hoàn thành nhiệm vụ.

Tên nhiệm vụ: Tiến vào Tầng 4 Huyệt Mộ Lăng Tần

Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ Tướng Quân cởi giáp

Vật phẩm nhận được: Không có. Tiến vào Huyệt Mộ Lăng Tần tầng 4

Hoàng Nhiệm vụ tiếp theo: Cửu khanh lệnh

Quá trình nhiệm vụ: 

Tiến vào Huyệt Mộ Lăng Tần đối thoại với Hoàng Nguyệt Anh đồng ý đưa cho cô ta Thẻ lệnh của Tô Giác Sau khi đưa xong sẽ được chuyển đến Huyệt Mộ Lăng Tần tầng 4.


Tên nhiệm vụ: Cửu khanh lệnh

Điều kiện nhiệm vụ: Hoàn thành nhiệm vụ Tiến vào Tầng 4 Huyệt Mộ Lăng Tần

Địa điểm: Quan Trung

Phần thưởng: 20 gia la hương dược thủy ( SP 211)

Nhiệm vụ tiếp theo: Trận Tần vô địch

Nội dung nhiệm vụ:

 1. Đi theo hướng bên trái, gần đến đường cùng, di chuyển đến toạ độ 550 : 375 đối thoại với Hồn Phù Tô đồng ý giúp đỡ.
 2. Di chuyển đến toạ độ 1200 : 1300 tiến hành chiến đấu. Chiến đấu thắng lợi nhận được Phụng Thường Lệnh ①
 3. Đi lên phía trên cùng bên phải(14623) tiến hành chiến đấu. Chiến đấu thắng lợi nhận được Lang Trung Lệnh②
 4. Trở về phía dưới bên trái(14622) tại toạ độ 1750 : 2200 tiến thành chiến đấu. Chiến đấu thắng lợi nhận được Thái Bộc Lệnh③
 5. Di chuyển đến phía dưới tận cùng bên phải(14630) tiến hành chiến đấu. Chiến đấu thắng lợi nhận được Vệ Uý Lệnh④
 6. Tìm và đối thoại với người đào mộ(14621). Di chuyển đến tọa độ 2000 : 1300 (map 14632)tiến thành chiến đấu. Chiến đấu thắng lợi nhận được Điển Khách Lệnh⑤
 7. Tìm và đối thoại với người đào mộ. Đi xuống phía dưới của bản đồ(14629) tiến thành chiến đấu. Chiến đấu thắng lợi nhận được Đình Uý Lệnh⑥
 8. Đi theo phía dưới tận cùng bên trái tiến hành chiến đấu(14627). Chiến đấu thắng lợi nhận được Trì Lật Nội Lại Lệnh⑦
 9. Di chuyển sang bên phải(14621), đến tọa độ 785 : 970 tiến hành chiến đấu. Chiến đấu thắng lợi nhận được Tông Chánh Lệnh⑧
 10. Đến tận cùng bên trái (phía dưới Hồn Phù Tô) tại tọa độ 550 : 350 tiến hành chiến đấu. Chiến đấu thắng lợi nhận được Thiếu Phủ Lệnh⑨
 11. Trở về đối thoại với Hồn Phù Tô hoàn thành nhiệm vụ


Tên nhiệm vụ: Trận Tần vô địch

Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ Cửu khanh lệnh

Địa điểm: Tầng 5 Lăng mộ Tần Thủy Hoàng, Quan Trung 

Vật phẩm nhận được: item lv 120 random, 10000 điểm kinh nghiệm.

Nội Dung Nhiệm Vụ:

 1. Đến Tầng 5 Lăng mộ Tần Thủy Hoàng đối thoại với Phù Tô đồng ý giúp đỡ cản đường Truyền Lệnh Tần Binh. Theo hướng dẫn tiến hành trong vòng 10 phút.
 2. Theo hướng dẫn tự động tại Tầng 5 Tần Lăng xảy ra đối thoại chiến đấu với Truyền Lệnh Tần Binh. Thắng lợi nhận được Điều Binh Giản.
 3. Trở về đối thoại với Phù Tô chọn 1 trong 5 phương pháp đột phá Tần Quân và làm theo chỉ dẫn tự động.
 4. Thắng lợi trở về đối thoại với Hồn Phù Tô hoàn thành nhiệm vụ.

Tại bản đồ Tầng 5 Tần Lăng 14 (3930:930) đối thoại với Người Đào Mộ để di chuyển lên tầng


Tên nhiệm vụ: Lý Tư Ngũ Hình

Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ Trận Tần vô địch

Địa điểm: Tầng 6 Lăng mộ Tần Thủy Hoàng, Quan Trung

Vật phẩm nhận được: trảm thủ đại đao

Nhiệm vụ tiếp theo: Ngũ Phi oán

Nội dung nhiệm vụ:

 1. Tại tầng 6 Lăng mộ Tần Thủy Hoàng đối thoại với Lý Tư đồng ý giúp đỡ tìm đạo cụ ngũ hình「Kinh Diện Đao」,「Nhị Tìị Tiểu Đao」,「Chỉ Lợi Đao」,「Kinh Roi」,「Trảm Thủ Đao」
 2. Tiến về phía cuối đường hầm tìm Kình Diện Quan Lại, Nhị Ti Quan Lại, Trảm Chỉ Quan Lại, Tiên Xuy Quan Lại và Trảm Thủ Quan Lại để tìm những đạo cụ ngũ hình.
 3. Tìm đủ đạo cụ ngũ hình về giao cho Lý Tư và theo hồn Lý Tư tiến vào Lăng Tần Vương. (Tầng 6 Lăng Tần 13: Vị trí lên tầng 7).

Tên nhiệm vụ: Ngũ Phi Oán

Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ Lý Tư ngũ hình

Địa điểm: Tầng 7 Lăng mộ Tần Thủy Hoàng, Quan Trung

Vật phẩm nhận được: điểm kinh nghiệm 3%, đại phuc thần x5

Nhiệm vụ tiếp theo: Quyết chiến Tần cung 

Nội dung nhiệm vụ: Đến tầng 7 Lăng mộ Tần Thủy Hoàng đối thoại với Hồn Phù Tô đồng ý giúp đỡ

 1. Tại Tầng 7 Lăng mộ Tần Thủy Hoàng đối thoại với Hồn Phù Tô.
 2. Theo chỉ dẫn tự động đi chiến đấu hạ Ngũ Quốc Phi Tần trong tầng 7
 3. Chiến đấu thắng lợi quay lại gặp Phù Tô và nhận lời tiếp tục giúp đỡ truy tìm Triệu Phi.
 4. Đến cuối mê cung gặp và đối thoại với Vương Ly và tiến hành chiến đấu với Vương Ly, Cơ Quan Tần Binh *9.
 5. Chiến đấu thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.

 

Hết phần 1. Các bạn xem tiếp tại đây.