TS Online Mobile - Nhiệm vụ Long Thủ Kỳ Mịch

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

18/06/2020 10:16 AM Nhiệm Vụ
Nhiệm vụ Long Thủ Kỳ Mịch

Tên Q: Long Thủ Kỳ Mịch

Điều kiện nhiệm vụ: tái sinh cấp độ 25 và hoàn thành nhiệm vụ Tiên Nhân Cầu Hữu Duyên
Địa điểm: Đỉnh Núi Long Thủ - Yên Nhiên
Vật phẩm nhận được: 10000 điểm kinh nghiệm và vũ khí tuỳ theo nghề hiện tại.
  • Phách Đao - Liệt Thiên ATK +50, HP + 5 , Thuộc tính tâm +2, tỉ lệ bạo kích tăng 5 % đẳng cấp 25 (Nghề Bá, Hiệp)
  • Thương - Long Nha INT +50, SP + 5, Thuộc tính tâm +2, Đẳng cấp 25 (Nghề Hiền, Tiên)
Nội dung nhiệm vụ:
- Đến Đỉnh Núi Long Thủ 1 đối thoại với Lão Ngân Giác Long Vương đồng ý giúp đỡ.
- Tại Đỉnh Núi Long Thủ 2 tìm Kim Giác Long Vương đồng ý giúp đỡ.
- Đến Hầm Mỏ Long Thủ 6, tại toạ độ 1810 : 310 đối thoại và chiến đấu với Quảng Mục Thiên.
- Chiến đấu thắng lợi, trong vòng 10 phút đến Thiên Kỳ Phong, tiến hành đối thoại và chiến đấu với Địa Long Hắc Đô, Địa Long *3.
- Chiến đấu thắng lợi, trở về đối thoại với Kim Giác Long Vương.
- Trong vòng 10 phút, đến Sơn Lộc Long Thủ, đối thoại và chiến đấu với Hỏa Long.
- Chiến đấu thắng lợi, trở về đỉnh Long Thủ Sơn đối thoại với Kim Giác Long Vương đồng ý giúp đỡ.
- Đến Đỉnh Núi Long Thủ 1 đối thoại với Ngân Giác Long Vương, trở về Trấn Long Bàn đối thoại và chiến đấu.
- Chiến đấu thắng lợi hoàn thành nhiệm vụ.
Hình ảnh nhiệm vụ: