TS Online Mobile - Chuỗi Nhiệm Vụ Đăng Hầu (04/02/2021 - 17/02/2021)

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

03/02/2021 4:33 PM Nhiệm Vụ
Chuỗi Nhiệm Vụ Đăng Hầu (04/02/2021 - 17/02/2021)

Hướng dẫn nhiệm vụ Đăng Hầu

Thời gian: Sau bảo trì 04/02/2021 - 23h59 ngày 17/02/2021

Trong thời gian này, mỗi ngày sẽ mở 1 nhiệm vụ mới ở gia đình Chu Gia. Người chơi sẽ tới đó để nhận nhiệm vụ.

Tổng nhiệm vụ: 10

Phần thưởng: Mỗi nhiệm vụ sẽ nhận một Lì Xì Thăng Quang

 + Thẻ Múa Lân (nhiệm vụ 3)

 + Thẻ Lì Xì (nhiệm vụ 6)

 + Hamsters Phiếu (nhiệm vụ cuối)

Nhiệm vụ 1: Niệm Niên Hữu Dư

Địa điểm: Chu Gia Gia - Sảnh Chu Gia

 1. Trò chuyện với Chu Gia Gia.
 2. Dùng Bánh Trôi Nước đi dán lên các đồ vật trong gia đình Chu Gia.
 3. Về trò chuyện với Chu Gia Gia hoàn thành nhiệm vụ.

Nhiệm vụ 2: Bộ Bộ Cao Thăng

Địa điểm: Chu Gia Gia - Sảnh Chu Gia

 1. Trò chuyện với Chu Gia Gia.
 2. Chu Gia Gia nghe có tiếng “chít chít” rất kỳ lạ ở phòng ngủ, lại đó xem sao.
 3. Từ chỗ đèn ngủ, đi theo dấu vết của Đăng Hầu (Đầu tiền: Đi về hướng cửa sổ…).
  Note: Cần lưu ý đọc hội thoại và đi theo chỉ dẫn, không nên skip.
 4. Theo dấu Đăng Hầu dẫn đến Linh Tiêu Điện.
 5. Quay về báo với Chu Gia Gia hoàn thành nhiệm vụ.

Nhiệm vụ 3: Song Thân Lâm Môn

Địa điểm: Chu Gia Gia - Sảnh Chu Gia

 1. Trò chuyện với Chu Gia Gia.
 2. Đến Lôi Đài Hương Dũng gặp Chu Nhị Ca, mua 1 cái Bánh Ú cho y
 3. Đến Đường Lớn Bắc Hải gặp Chu Đại Bá, mua 1 Rượu Khai Vặn cho y
 4. Quay về báo với Chu Gia Gia hoàn thành nhiệm vụ.

Nhiệm vụ 4: Tống Cựu Nghênh Tân

Địa điểm: Chu Gia Gia - Sảnh Chu Gia

 1. Trò chuyện với Chu Gia Gia.
 2. Gặp Chu Tam Cô để học cách gấp giấy
 3. Tới Thư Phòng gặp Chu Tiểu Đệ xin giấy, quay về Chu Tam Cô
  Note: Cần lưu ý đọc hội thoại của Chu Tam Cô, không nên skip.
 4. Gấp thành công giấy về gặp Chu Gia Gia hoàn thành nhiệm vụ

Nhiệm vụ 5: Từ Cựu Bố Tân

Địa điểm: Chu Gia Gia - Sảnh Chu Gia

 1. Trò chuyện với Chu Gia Gia.
 2. Đến gặp Dì Chu.
 3. Đến Hứa Xương tìm Ngô Tiểu Muội để làm trang phục.
 4. Đến Rừng Hà Nội đánh quái để lấy Vải Vá và đem về cho Ngô Tiểu Muội
 5. Đêm về cho Dì Chu và Chu Gia Gia hoàn thành nhiệm vụ

Nhiệm vụ 6: Hạp Gia Đoàn Viên

Địa điểm: Chu Gia Gia - Sảnh Chu Gia

 1. Trò chuyện với Chu Gia Gia.
 2. Đến nhà bếp Chu Gia đối thoại với Chu Đại Tẩu
 3. Gặp Trưởng Công ở nhà kho Chu Gia để lấy nguyên liệu (Đọc chat của Chu Đại Tẩu để biết nguyên liệu gì) về cho Chu Đại Tẩu
 4. Về gặp Chu Gia Gia hoàn thành nhiệm vụ

Nhiệm vụ 7: Quốc Thái Dân An

Địa điểm: Chu Gia Gia - Sảnh Chu Gia

 1. Trò chuyện với Chu Gia Gia.
 2. Nhận thấy không có tai họa xảy ra, đến Lăng Tiêu Điện dò hỏi tình hình
 3. Đối đáp với Đăng Hầu, chọn đáp án đúng nhất và quay về gặp Chu Gia Gia báo cáo tính hình

Nhiệm vụ 8: Trăm Sự Thuận Lợi

Địa điểm: Chu Gia Gia - Sảnh Chu Gia

 1. Trò chuyện với Chu Gia Gia.
 2. Trả lời các câu hỏi của Chu Gia Gia: …, Y, Độ Nhật Như Niên
 3. Chạy vòng vòng trong sảnh Chu Gia để nhặt đủ 5 rác
 4. Gặp Chu Gia Gia hoàn thành nhiệm vụ

Nhiệm vụ 9: Mã Thượng Phong Hầu

Địa điểm: Chu Gia Gia - Sảnh Chu Gia

 1. Trò chuyện với Chu Gia Gia.
 2. Tới đèn ngủ trong phòng ngủ Chu Gia do thám tình hình
 3. Đi vòng vòng trong khu nhà Chu Gia để tìm dấu vết Đăng Hầu
 4. Vào nhà bếp Chu Gia phát hiện Đăng Hầu đang lẫn trốn trong đây
 5. Về gặp Chu Gia Gia hoàn thành nhiệm vụ

Nhiệm vụ 10: Cung Chúc Tân Xuân

Địa điểm: Chu Gia Gia - Sảnh Chu Gia

 1. Trò chuyện với Chu Gia Gia.
 2. Tới Trường Sơn Thơn để mua đủ 5 loại trái cây Chu Gia yêu cầu về đưa cho y
 3. Chạy ra trước cửa trò chuyện với Ngọc Hoàng và hoàn thành nhiệm vụ.

Nhiệm vụ Bánh Trôi Nước

Thời gian: 00h00 ngày 18/02/2021 - 23h59 ngày 24/02/2021

Địa điểm: Nhà bếp Chu Gia

Hạn chế lv: Không

Số lần làm: 1

Quà: Võ Tướng Thủy Đơn