TS Online Mobile - Chuỗi quest nâng cấp vũ khí nghề cấp 2 & đặc thủ Tần Vô Nhị (Phần 2)

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

02/11/2020 2:34 PM Nhiệm Vụ
Chuỗi quest nâng cấp vũ khí nghề cấp 2 & đặc thủ Tần Vô Nhị (Phần 2)

Tên nhiệm vụ: Quyết chiến Tần cung

Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ Ngũ Phi oán

Địa điểm: Tầng 8 Lăng mộ Tần Thủy Hoàng, Quan Trung 

Vật phẩm nhận được: trang bị đẳng cấp 123.

Nội dung nhiệm vụ:

  1. Đến tầng 8 Lăng mộ Tần Thủy Hoàng, tại tọa độ (3650,2275), Hồn Phù Tô xuất hiện đối thoại với Hồn Phù Tô đồng ý giúp đỡ tìm tung tích của Triệu Phi trong Địa Cung.
  2. Tìm gặp Triệu Phi và tiến hành chiến đấu cùng Triệu Phi Chi Hồn.
  3. Chiến đẩu thắng lợi, tiếp tục đối thoại với Phù Tô Chi Hồn và nhận lời đi tìm kiếm cơ quan của Địa Cung.
  4. Theo hướng dẫn, đi tìm Xe Đầu Đá và tìm hiểu về cơ quan này.
  5. Tại Tầng 8 Tần Lăng 5 (500,355), Phù Tô Chi Hồn xuất hiện. Đối thoại và tiếp tục tiến lên phía trước điều tra.
  6. Tiến vào Tầng 8 Tần Lăng 9 gặp và đối thoại với Hồn Triệu Cao. Tiến hành chiến đấu với Hồn Triệu Cao, Đại Tần Thiết Kỵ
  7. Tiếp tục đuổi theo Hồn Triệu Cao. Tại Tầng 8 Tần Lăng 10 đối thoại với Hồn Triệu Cao và chiến đấu với Hồn Triệu Cao, Tần Quân Tinh Anh.
  8. Đối thoại với Quỷ Tần Vương và chiến đấu với Quỷ Tần Vương, Tần Quân Tinh Anh.
  9. Chiến đấu thắng lợi, quay lại đối thoại với Hồn Phù Tô thì hoàn thành nhiệm vụ.

Tên nhiệm vụ: Thanh đồng thần binh

Điều kiện nhiệm vụ: Hoàn thành nhiệm vụ Cửu Khanh Lệnh

Địa điểm: Tầng 4 Lăng mộ Tần Thủy Hoàng, Quan Trung  

Nội dung nhiệm vụ:

- Đến tầng 4 lăng mộ Tần Thủy Hoàng tìm gặp và đối thoại với Mông Điềm, đồng ý sưu tập các item và nhận được vật phẩm như sau: 

- Khi có đủ các item, đến đối thoại với Mông Điềm sẽ được các vật phẩm theo ý muốn 

Ghi chú: cách tìm các item trên: 


Tên nhiệm vụ: Biến! Tây A Lạp Thiện

Điều kiện nhiệm vụ: level 25 và hoàn thành nhiệm vụ Thông thiên âm mưu

Địa điểm: Yên Nhiên, Núi Thông Thiên Sa

Vật phẩm nhận được: Túi lông cấp 2

Nhiệm vụ tiếp theo: Đồ lan huyết chiến

Nội dung nhiệm vụ:

1. Đến Sơn Lộ Thông Thiên 2 (32413) tại (365,135) hoặc (1600,135) click vào cục đá, nhận được thư tín bí ẩn, hoặc hạt đá, rắn độc

2. Click vào bức thư, nhận quest : Biến! Tây A Lạp Thiện ( hoặc Biến! Đông A Lạp Thiện)

3. Nhận quest Biến! Tây A Lạp Thiện, đến Trại Tây A Lạp Thiện đối thoại Vũ Văn Chí, đồng ý giúp đỡ

4. Đến thành Bắc Điển, tại Phú Hộ Bắc Điền đối thoại với Lưu Tử Bân.

5. Đến Sơn Lộ Thông Thiên 1, đối thoại Thông Thiên Sa Binh và quay lại tầng 1 tìm Thông Thiên Giáp tại Núi Thông Thiên Sa 1.

Thông Thiên Giáp có thể nhận được khi chiến đấu với Thông Thiên Sa Binh

6. Trang bị Thông Thiên Giáp lên người đến Trại Thông Thiên Sa, trước trại, đối thoại trả lời và chiến đấu với Thông Thiên Sa Binh

7. Cởi Thông Thiên Giáp ra, trở về Trại Tây A Lạp Thiện, đối thoại và chiến đấu 2 trận.

8. Thắng lợi vào nhà Vũ Văn Chí đối thoại là hoàn thành nhiệm vụ


Tên nhiệm vụ: Biến! Đông A Lạp Thiện

Điều kiện nhiệm vụ: lv 25, hoàn thành nhiệm vụ Thông thiên âm mưu

Địa điểm: Yên Nhiên, Núi Thông Thiên Sa

Vật phẩm nhận được: Túi lông cấp 2

Nhiệm vụ tiếp theo: Đồ lan huyết chiến

Nội dung nhiệm vụ:

1. Đến Sơn Lộ Thông Thiên 2 (32413) tại (365,135) hoặc (1600,135) click vào cục đá, nhận được thư tín bí ẩn, hoặc hạt đá, rắn độc

2. Click vào bức thư, nhận quest : Biến! Đông A Lạp Thiện ( hoặc Biến! Tây A Lạp Thiện)

3. Nhận nhiệm vụ Biến! Đông A Lạp Thiện, đến Trại Đông A Lạp Thiện đối thoại Thạch Thí và đồng ý giúp đỡ.

4. Đến thành Bắc Điển, tại Phú Hộ Bắc Điền đối thoại với Lưu Tử Bân.

5. Đến rừng Đăng Khẩu, đối thoại Thông Thiên Sa Binh và đi tìm Thông Thiên Giáp.

Thông Thiên Giáp có thể nhận được khi chiến đấu với Thông Thiên Sa Binh

6. Trang bị Thông Thiên Giáp, đi sâu vào hang động đối thoại và chiến đấu với Thông Thiên Sa Binh

7. Cởi Thông Thiên Giáp ra, trở về Trại Đông A Lạp Thiện, đối thoại và chiến đấu với Thông Thiên Sa Binh, Thông Thiên Pháp Sư. Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.


Tên nhiệm vụ: Đồ lan huyết chiến

Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành Nguy hiểm! Đông a lạp thiện, Nguy hiểm! Tây A lạp thiện

Địa điểm: Tây Ninh, thành Bắc Điển Nông Vật phẩm nhận được: Ứng long nha ( không thể giao dịch), ( là item quan trọng để chế tạo vũ khí ở Mông điềm, Tần Lăng)

Nhiệm vụ tiếp theo: Tiến công Yên Nhiên

Nội dung nhiệm vụ:

1. Đến thành Bắc điển nông gặp Vệ Hạo, đồng ý giúp đỡ

2. Đến Sơn Động Đồ Lan, gặp Tây Ninh Binh và đối thoại.

3. Đến Sơn Động Đồ Lan Tầng 3 đối thoại, trong vòng 10 phút phải tìm được Tây Ninh Binh.

4. Tiếp tục đi sâu vào trong Sơn Động Đồ Lan điều tra ở các tầng, đối thoại và chiến đấu Thông Thiên Pháp Sư, Thông Thiên Kỳ Binh và Cương Long.

5. Tiếp tục đi sâu vào trong Sơn Động Đồ Lan Tầng 15, chiến đấu Ứng Long Ma Hài, Cương Long.

6. Thắng lợi trở về gặp Lưu Tử Bân là hoàn thành nhiệm vụ

----


Tên nhiệm vụ: Người xấu trong Tần Lăng

Điều kiện nhiệm vụ: 

Địa điểm: Tầng 4 Lăng mộ Tần Thủy Hoàng, Quan Trung

Nội dung nhiệm vụ:

1. Tại tầng 4 Lăng Mộ Tần Thuỷ Hoàng gặp Người Đào Mộ. Tiến hành chiến đấu với Người Đạo Mộ.

2. Tiếp tục truy đuổi và ngăn chặn Người Đào Mộ phá hoại trong tầng 4.

3. Ngăn chặn thành công nhận được Cửu Dương Đơn *3

4. Tiếp tục truy đuổi và ngăn chặn Người Đào Mộ phá hoại trong tầng 7.

5. Ngăn chặn thành công nhận được Đề Hồ Đơn *15

6. Tại tầng 8 Lăng Tần 6, theo chỉ dẫn tự động, tiếp tục truy đuổi Người Đào Mộ phá hoại trong tầng 8.

7. Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.