TS Online Mobile - Bảo trì, cập nhật nội dung ngày 16/09

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

15/09/2021 3:38 PM Cập Nhật
Bảo trì, cập nhật nội dung ngày 16/09

Như thường lệ, thứ Năm tuần này, chúng tôi sẽ tiến hành bảo trì định kỳ để ổn định và nâng cấp máy chủ.

Thời gian dự kiến: Từ 09h00 đến 14h00 ngày 16/09 (thời gian có thể kéo dài hơn dự kiến vì một số lý do khách quan)

Nội dung:

Trong thời gian bảo trì, chư vị đại hiệp không thể truy cập vào game vì vậy hãy tìm nơi trú ẩn an toàn, hồi phục thể lực để tiếp tục luyện công sau bảo trì!