TS Online Mobile - Ưu đãi Xổ Quà

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

15/09/2021 3:34 PM Sự kiện
Ưu đãi Xổ Quà

Cập nhật

Thời gian: Sau bảo trì 16/09 đến trước bảo trì 30/09

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, bổ sung Sớ NN Tướng Bất Hòa vào phần thưởng loại Ba của Xổ Quà.

Ưu đãi

Thời gian: Sau bảo trì 16/09 đến 23h59 ngày 29/09

Nôi dung: Khi sử dụng vòng quay xổ quà trong thời gian này chư vị đại hiệp sẽ nhận thêm phần thưởng.

Đổi quà từ Xúc Xắc May Mắn vào giao diện Quà -> Đổi Quà!

Xúc Xắc May Mắn sẽ biến mất vào sau bảo trì 30/09