TS Online Mobile - Ưu Đãi Triệu Tướng

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

15/09/2021 3:33 PM Sự kiện
Ưu Đãi Triệu Tướng

Cập nhật:

Thời gian: Sau bảo trì 16/09 đến 23h59 29/09

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, tại mục triệu hồi sẽ xuất hiện 2 gói Triệu Hồi Tướng đặc biệt (1 lần và 10 lần). Khi triệu hồi tướng từ 2 gói này có cơ hội nhận được những tướng sau với tỷ lệ cao:

  • Bí Cấp Lữ Bố
  • Bí Cấp V.Nguyên Cơ
  • Bí Cấp Gia Cát Quả
  • Bí Cấp Văn Ương
  • Bí Cấp Ám Hạng Vũ
  • Bí Cấp Mẹ Vĩ Đại
  • Bí Cấp Chủ Khách Sạn
  • Bí Cấp Nh.Đ.Tuyết 2

Ưu Đãi Triệu Tướng 10 lần

Thời gian: Sau bảo trì 16/09 đến 23h59 ngày 22/09

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, khi chư vị đại hiệp tiến hành “Triệu tướng 10 lần” (gói thường hoặc gói đặc biệt) đạt mốc sẽ nhận được các phần quà hấp dẫn.