TS Online Mobile - Thay đổi danh mục đổi thưởng đặc biệt

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

15/09/2021 3:30 PM Sự kiện
Thay đổi danh mục đổi thưởng đặc biệt

Thời gian: Sau bảo trì ngày 16/09 đến trước bảo trì 30/09

Nội dung: danh mục đổi thưởng đặc biệt sẽ có những thay đổi sau

Đua Top Tiêu

Xổ Quà

Lật Ô (sự kiện chưa diễn ra, sẽ cập nhật sau)

Trung Thu

Thời gian thu hồi các vật phẩm: Hộp Quà, Xúc Xắc May Mắn, Mảnh Tọa Kỵ, Bánh Trung Thu vào trước bảo trì 30/09