TS Online Mobile - Lễ Hội Trung Thu

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

15/09/2021 3:26 PM Sự kiện
Lễ Hội Trung Thu

Thời gian: Sau bảo trì 16/09 đến 23h59 29/09

Nội dung: Trong thời gian này, Boss thế giới sẽ thay đổi để hòa cùng không khí Trung Thu.

Các ngày thứ Hai – Tư – Sáu -Chủ Nhật: Boss Ngô Cương

Các ngày thứ Ba – Năm – Bảy: Boss Hằng Nga.