TS Online Mobile - Bảo trì, cập nhật ngày 16/03/2023

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

15/03/2023 2:13 PM Cập Nhật
Bảo trì, cập nhật ngày 16/03/2023

Như thường lệ, thứ Năm tuần này, chúng tôi sẽ tiến hành bảo trì định kỳ để ổn định, nâng cấp máy chủ và cập nhật thêm nhiều nội dung, sự kiện – ưu đãi mới.

Thời gian dự kiến: Từ 09h00 đến 14h00 ngày 16/03 (thời gian có thể kéo dài hơn dự kiến vì một số lý do khách quan)

Nội dung:

Từ 00h00 16/03 thì sự kiện Đăng nhập liên tục bắt đầu!

Trong thời gian bảo trì, chư vị đại hiệp không thể truy cập vào game vì vậy hãy tìm nơi trú ẩn an toàn, hồi phục thể lực.