TS Online Mobile - Nhân Đôi Nạp Vàng

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

15/03/2023 1:57 PM Sự kiện
Nhân Đôi Nạp Vàng

Thời gian: Sau bảo trì 16/03 đến 23h59 23/03

Nội dung: Trong thời gian sự kiện khi chư vị đại hiệp mua gói vàng trong game sẽ được nhân đôi số vàng nhận được.

Lưu ý: Không giới hạn lần số lần mua 1 gói vàng được thưởng nhân đôi.

Quà sẽ được trao qua thư

Số vàng được tặng dựa trên số vàng chư vị đại hiệp nhận được sau khi mua gói vàng nên nếu đó là gói vàng mua lần đầu thì sẽ được ưu đãi nhân bốn.

Ví dụ: Khi mua gói vàng 90 sẽ nhận được 90 vàng trực tiếp. Chương trình ưu đãi nhân đôi sẽ tặng thêm cho chư vị đại hiệp 90 vàng nữa qua thư. Tổng sẽ nhận được 180 vàng!