TS Online Mobile - TÀNG LONG BÀO RƯƠNG

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

15/03/2023 2:00 PM Sự kiện
TÀNG LONG BÀO RƯƠNG

Thời gian: Sau bảo trì 16/03 đến 23h59 22/03

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, chư vị đại hiệp mở Rương Tàng Long có cơ hội nhận được những vật phẩm hấp dẫn.

Cách mở Rương Tàng Long:

  • Từ sau bảo trì 16/03, chư vị có thể bắt đầu mở Rương Tàng Long thông qua giao diện Quà – Tàng Long Bảo Rương.

  • Chư vị đại hiệp bắt đầu mở rương theo thứ tự từ Rương số 1 đến Rương số 12.

  • Rương được mở hoàn toàn miễn phí và có thời gian đóng băng cho mỗi lần mở là 24 giờ đồng hồ. Sau khi ấn mở rương thì thời gian sẽ bắt đầu đếm ngược cho lần mở kế tiếp (thời gian vẫn chạy kể cả khi offline)

  • Ngoài việc mở rương cứ 24 giờ đồng hồ, chư vị đại hiệp có thể sử dụng Khóa Tàng Long để mở nhanh rương mà không cần chờ đợi.

  • Khóa Tàng Long, chư vị có thể thu thập khi mơ Túi Chúc Phúc (cashshop)

  • Giao diện Tàng Long Bảo Rương sẽ biến mất từ 23h59 ngày 22/03

  • Khóa Tàng Long chưa sử dụng sẽ biến mất trước bảo trì 23/03