TS Online

Ưu đãi Nạp – Tiêu

9/16/2020 6:16:18 PM

Nạp Mỗi Ngày

Thời gian: Sau bảo trì 17/09 đến trước bảo trì ngày 24/09

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày chư vị đại hiệp nạp vàng vào game đạt mốc sẽ nhận được những phần thưởng hấp dẫn.

Trao Quà:

 • Đạt mốc nào sẽ nhận ngay phần thưởng của mốc đó. Đạt mốc cao hơn sẽ nhận luôn phần thưởng ở mốc thấp hơn.

 • Phần thưởng sẽ được gửi thẳng vào thư sau khi đạt mốc, thư này sẽ tồn tại trong 7 ngày, nếu không nhận sau 7 ngày sẽ mất.

 • Điểm tích lũy và phần thưởng sẽ được làm mới khi qua ngày.

Lưu ý:

 • Điểm tích lũy dựa vào số vàng nạp vào game qua các hình thức sau:

  • Nạp trực tiếp từ Ví Dzogame vào nhân vật

  • Điểm tích lũy khuyến mãi khi mua các vật phẩm trên Webshop (lưu ý không bao gồm các gói vàng giftcode).

  • Mua các gói vàng, vật phẩm trong game

  • Điểm tích lũy vàng của từng hình thức các bạn xem chi tiết TẠI ĐÂY

 • Vàng tích lũy của sự kiện này vẫn được tính vào Sự kiện Tích Lũy Nạp trong chuỗi ưu đãi nhân vật mới.

Mốc

Vật Phẩm

Số Lượng

50

Đại Phúc Thần

5

Ngự Thiên

10

200

Diệt Thế

20

Túi Đại Phúc Thần

5

500

Đèn Sinh Mạng Sơ

1

Xu Vàng

5

Đế Tôn

30

2000

Diệt Thế

30

Ma Đế

50

Đế Tôn

20

Ngự Thiên

40

Tiên Đơn Kiện Thể

1

10000

Đèn Sinh Mạng Cao

5

Tinh Linh Kỳ Đảo

1

Xu Đỏ

100

Làm Mới Lật ô

20

 


TIÊU MỖI NGÀY

Thời gian: Sau bảo trì 17/09 đến 23h59 30/09

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày chư vị đại hiệp tiêu đủ số vàng theo các mốc cố định sẽ nhận được các phần quà tương ứng.

Trao quà: Quà được trao qua thư với thời gian nhận là 7 ngày ngay sau khi đạt mốc.

Lưu ý:

Hình thức tích lũy tiêu vàng được tính ở tất cả các hình thức mà bạn sử dụng vàng ingame của mình từ việc mua vật phẩm cashshop, làm mời lò, thêm lượt phó bản,… cho đến việc tẩy điểm… Chỉ cần sử dụng vàng là sẽ được tính tích lũy.

Khi đạt mốc 20.000 điểm thì phần thưởng và điểm tích lũy sẽ được làm mới lại từ đầu (điểm tích lũy dư ra được giữ lại để tính cho lần làm mới tiếp theo). Không hạn chế số lần làm mới các mốc trong 1 ngày.

Khi ngay ngày mới, mốc và điểm tích lũy sẽ được làm mới về lại từ đầu.

Các mốc và điểm tích lũy sẽ được làm mới lại từ đầu khi qua ngày

Mốc

Vật Phẩm

Số lượng

20

「Nhật」

5

500

「Chúc」

50

Sách Tiến Hóa

1

10000

Túi thẻ Ba Đậu Yêu!

5

20000

Túi thẻ Ba Đậu Yêu!

10

Diệt Thế

100

Ma Đế

100

Đế Tôn

100

Ngự Thiên

100

 

Bài viết liên quan