TS Online Mobile - Chuỗi Ưu Đãi Nhân Vật Mới

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

25/09/2019 3:49 PM Sự kiện
Chuỗi Ưu Đãi Nhân Vật Mới

Khi các bạn tạo nhân vật và bắt đầu bước chân vào hành trình cùng Ba Đậu Yêu trong thế giới TS Online Mobile các bạn sẽ được hưởng quyền lợi tham gia chuỗi sự kiện hấp dẫn Nhân Vật Mới.

Thời Gian: Bắt đầu từ khi tạo nhân vật mới vào game

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Chuỗi Ưu Đãi

Đăng Nhập 7 ngày: Mỗi ngày đăng nhập nhận được phần thưởng vật phẩm phong phú

Ngày 1:

Bí Cấp Thái Văn Cơ x 1

Võ Tướng Thanh Đơn x 2

Phiếu Rút Thẻ x 1

Ba Đậu 7 Ngày x 1

Đồng x 1000

Ngày 2:

Kim Tỏa Thái Văn Cơ x 1

Ngọc Đại Phúc Thần x 1

Mảnh Trang Bị x 100

Đồng x 2000

Ngày 3:

Vé Đích Lô x 1

Tăng Cấp Kỵ Đơn x 10

Mảnh Võ Tướng x 200

Đồng x 5000

Ngày 4:

Hp Kỵ Đơn x 10

Sp Kỵ Đơn x 10

Chùy Ba Đậu x 1

Đồng x 6000

Ngày 5:

Tiên Đơn Kiện Thể x 3

Tiên Đơn Năng Lượng x 3

Ngọc Kiện Thể x 1

Đồng x 7000

Ngày 6:

Túi Lông Cấp 1 x 10

Túi Linh Thạch x 10

Ngọc Năng Lượng x 1

Đồng x 8000

Ngày 7:

Phiếu Rút Võ Tướng x 1

Phiếu Rút Thẻ x 1

Cơm Nắm Đào Thái Lang x 1

Đồng x 10000

Tích Lũy Nạp: Nạp đạt mốc nhận được phần thưởng tương ứng

Mốc

Yêu Cầu

Vật Phẩm

1

Nạp đạt 150 Vàng

Vé Chọn Tướng x 1

2

Nạp đạt 450 Vàng

Vé Bạo Long x 1

3

Nạp đạt 1200 Vàng

Bí Cấp Quách Gia x 1

Lưu ý:

  • Đối với Nạp trực tiếp từ Ví Dzogame số vàng Tích Lũy được tính theo số tích lũy cụ thể ở đây.

  • Đối với Vàng mua từ cashshop ingame, số vàng được tính Tích Lũy là số vàng cơ bản của gói không tính thêm từ khuyến mãi và tặng thêm.

  • Không tính vàng có được từ gói mua trên Webshop

Nạp lần đầu: Nạp lần đầu sẽ được nhận thêm Vàng. (Nạp lần đầu duy nhất ở mỗi gói)

Gói nạp

Vàng

Vàng thêm

Vàng khuyến mãi

Tổng nhận

Gói 90 Vàng

90

0

90

180

Gói 150 Vàng

150

5

150

305

Gói 300 Vàng

300

20

300

620

Gói 750 Vàng

750

80

750

1,580

Gói 1490 Vàng

1,490

230

1,490

3,210

Gói 2990 Vàng

2,990

610

2,990

6,590

Lưu ý:  Các Gói Vàng này được bán Ingame trong Cashshop. Các bạn có thể mua thông qua tiền trong Ví Dzogame nếu sử dụng bản APK DzoCard (Cài đặt bằng file APK) hoặc thanh toán qua AppStore hoặc PlayStore (với bản game tải từ 2 store này về, lưu ý giá quy đổi, thuế ở 2 store này là khác nhau). Khuyến mãi này không áp dụng cho việc nạp trực tiếp từ Ví Dzogame vào game (khuyến mãi của hình thức này các bạn có thể xem ở bài Tỷ Lệ Quy Đổi – Nạp càng nhiều, khuyến mãi càng lớn)

Khuyến mãi nạp: Sau khuyến mãi nạp lần đầu, các bạn còn nhận thêm khuyến mãi ở các lần nạp tiếp theo như sau:

Gói nạp

Vàng

Vàng thêm

Tổng nhận

Gói 90 Vàng

90

0

90

Gói 150 Vàng

150

5

155

Gói 300 Vàng

300

20

320

Gói 750 Vàng

750

80

830

Gói 1490 Vàng

1490

230

1720

Gói 2990 Vàng

2990

610

3600

 
Lưu ý: Đây cũng là các gói vàng ingame trong Cashshop nên phạm vi áp dụng cũng tương tự như ở sự kiện Nạp Lần Đầu.

Chúc các bạn chơi game vui vẻ!