TS Online Mobile - Điểm tính tích lũy Vàng trong TS Online Mobile

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

13/11/2019 9:02 AM Thông Tin Nạp
Điểm tính tích lũy Vàng trong TS Online Mobile

Các sự kiện tích lũy vàng của game sẽ được tính dựa theo điểm tích lũy sau đây.

(Lưu ý: không tính điểm từ việc mua các gói vàng giới hạn)

Nạp trực tiếp từ Ví Dzogame vào nhân vật (trực tiếp hoạc gián tiếp - tính cho người nhận)

Điểm tích lũy khuyến mãi khi mua các vật phẩm trên Webshop (lưu ý không bao gồm các gói vàng giới hạn).

Tên Giá Tích Lũy
Túi Lông Cấp 4 9.000 12
Túi Lông Cấp 5 40.000 52

Mua các gói vàng, vật phẩm trong game


 
Lưu ý phần giá ở đây là giá tính theo thanh toán qua Ví Dzogame, nếu thanh toán qua Google Play hay App Store thì tỷ giá sẽ khác tuy nhiên mức tích lũy sẽ không đổi