TS Online

Điểm tính tích lũy Vàng trong TS Online Mobile

11/13/2019 9:02:32 AM

Các sự kiện tích lũy vàng của game sẽ được tính dựa theo điểm tích lũy sau đây.

(Lưu ý: không tính điểm từ việc mua các gói vàng giới hạn)

Nạp trực tiếp từ Ví Dzogame vào nhân vật (trực tiếp hoạc gián tiếp - tính cho người nhận)

Điểm tích lũy khuyến mãi khi mua các vật phẩm trên Webshop (lưu ý không bao gồm các gói vàng giới hạn).

Tên Giá Tích Lũy
Túi Lông Cấp 4 9.000 12
Túi Lông Cấp 5 40.000 52

Mua các gói vàng, vật phẩm trong game

Bài viết liên quan