TS Online Mobile - Nạp Tích Lũy

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

13/01/2021 2:39 PM Sự kiện
Nạp Tích Lũy

Nạp Tích Lũy

Thời gian: Từ 00h00 ngày 14/01 đến 23h59 ngày 20/01

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, chư vị đại hiệp nạp vàng vào game đạt mốc sẽ nhận được những phần thưởng hấp dẫn.

Trao Quà: Phần thưởng sẽ được gửi thẳng vào thư sau khi đạt mốc, thư này sẽ tồn tại trong 7 ngày, nếu không nhận sau 7 ngày sẽ mất.

Lưu ý

 • Đạt mốc nào sẽ nhận ngay phần thưởng của mốc đó. Đạt mốc cao hơn sẽ nhận luôn phần thưởng ở mốc thấp hơn.

 • Sau khi đạt mốc cao nhất là 7500 điểm thì phần thưởng và các mốc sẽ được làm mới lại từ đầu. Số điểm tích lũy dư ra sẽ được giữ lại sau khi làm mới.

 • Khi qua ngày, mốc nạp và số điểm sẽ được làm mới lại từ đầu

 • Điểm tích lũy dựa vào số vàng nạp vào game qua các hình thức sau:

  • Nạp trực tiếp từ Ví Dzogame vào nhân vật

  • Điểm tích lũy khuyến mãi khi mua các vật phẩm trên Webshop (lưu ý không bao gồm các gói vàng giftcode).

  • Mua các gói vàng, vật phẩm trong game

  • Điểm tích lũy vàng của từng hình thức các bạn xem chi tiết TẠI ĐÂY

 • Vàng tích lũy của sự kiện này vẫn được tính vào Sự kiện Tích Lũy Nạp trong chuỗi ưu đãi nhân vật mới.

 

Mốc

Quà

Số Lượng

150

Xu Đỏ

2

750

Xu Đỏ

10

1500

Xu Đỏ

15

Quà Tích Nạp

8

2500

Xu Đỏ

20

Quà Tích Nạp

10

7500

Xu Đỏ

50

Tiên Đơn Bảo Hộp

1

Quà Tích Nạp

30

 
 

Quà tích nạp dùng để đổi quà tại giao diện Quà -> Đổi Quà