TS Online

Vui Cùng Ba Đậu Yêu

7/1/2020 5:14:46 PM

Vui Cùng Ba Đậu Yêu

Thời gian: Sau bảo trì 02/07 đến 23h59 08/07/2020

Nội dung: trong thời gian sự kiện khi luyện cấp với quái từ cấp 30 trở lên có cơ hội nhận được các vật phẩm: Huy Hiệu Kim Đậu, Huy Hiệu Ác Đậu.

Sử dụng các đạo cụ này có thể đổi được các phần quà hấp dẫn tại giao diện Quà -> Đổi Quà. Xem Chi Tiết  Tại Đây!

Lưu ý: Khi hóa tranh thành Búp Bê Kim Ba Đậu (sk ưu đãi phó bản) hoặc Búp Bê Ác Ma Ba Đậu (đổi bằng Búp Bê Kim Ba Đậu ở phần đổi quà) sẽ tăng tỷ lệ nhận được của loại Huy Hiệu tương ứng.

2 loại Huy Hiệu này sẽ biến mất từ 10h00 09/07

Bài viết liên quan