TS Online Mobile - Ưu Đãi Vận Tiêu

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

07/04/2021 3:07 PM Sự kiện
Ưu Đãi Vận Tiêu

Thời gian: Từ 00h00 ngày 08/04 đến 23h59 ngày 14/04

Nội dung: Trong thời gian sự kiện khi vận tiêu thành công thì chư vị đại hiệp được gửi tặng thêm 1 Hộp Quà/1 lần vận tiêu qua thư.

Hộp Quà có thể sử dụng để đổi quà ở giao diện Quà -> Đổi Quà