TS Online Mobile - Thay Đổi Danh Mục Đổi Thưởng Đặc Biệt

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

31/03/2021 3:54 PM Sự kiện
Thay Đổi Danh Mục Đổi Thưởng Đặc Biệt

Từ sau bảo trì ngày 01/04, danh mục đổi thưởng đặt biệt sẽ có những sự thay đổi như sau.

Cập nhật đổi thưởng có giới hạn thời gian đến trước bảo trì ngày 15/04.

Đổi thưởng sự kiện Sinh Nhật Long Vương

Kinh Nghiệm Đơn

Đổi thưởng Tiêu Nạp

Đổi thưởng Xúc Xắc May Mắn

Các vật phẩm: Quà Tích Nạp, Quyển Đổi Tiêu Phí, Hộp Quà, Xúc Xắc May Mắn và Thẻ Sinh Nhật không sử dụng sẽ được thu hồi sau bảo trì ngày 15/04