TS Online

Điều chỉnh Vòng Quay Xổ Quà ngày 13/02

2/12/2020 4:39:18 PM

Sau bảo trì ngày 13/02/2020, Vòng Quay Xổ Quà sẽ có những điều chỉnh mới.

Xóa bỏ các vật phẩm sau trong vòng quay Xổ Quà

Phần thưởng loại 1

Bí Cấp Ba Đậu Võ Sĩ

10 Trí Đan

10 Lực Đan

10 Phòng Đan

10 Thể Đan

Phần thưởng loại 3

10 Túi lông cấp 1

 

Kéo dài thời gian của các vật phẩm sau đến trước bảo trì 05/03/2020

Phần thưởng loại 1

Kiếm Thiên Tình

Ám Ngục

Tắc Kè Phiếu

Bí Cấp Ba Đậu Võ Sĩ

Hoán Cốt Hoàn

Viên reset thuộc tính

Phần thưởng loại 2

10 Túi Lông Cấp 2

20 Túi Lông Cấp 2

Phần thưởng loại 4

80 Cân Chì

50 Cân Chì

 

Bổ sung các vật phẩm mới có thời hạn kéo dài đến 05/03/2020

Phần thưởng loại 1

Bí Cấp Mẹ Vĩ Đại

Thiên Tinh Giáp

Ám Ngục Bào

Thiên Tinh Hộ Thủ

Ám Ngục Quỷ Thủ

Ám Ngục Bố Lý

Thiên Tinh Ngoa

Phần thưởng loại 3

5 Túi Lông Cấp 2

2 Túi Lông Cấp 2

 

Ưu Đãi Thêm Quà cho Vòng Quay Xổ Quà từ 00h00 ngày 21/02 đến 23h59 ngày 27/02

Nôi dụng: Khi sử dụng vòng quay xổ quà trong thời gian này chư vị đại hiệp sẽ nhận thêm phần thưởng.

Quay

Quà

Số lượng

Quay 1 lần

Xúc Xắc

1

Quay Nhân Đôi

Xúc Xắc

2

Quay 3 lần

Xúc Xắc

3

Xúc Xắc có thể dùng để đổi ở giao diện Quà – Đổi Quà. Xem chi tiết tại đây.

Hình ảnh các vật phẩm mới:

Bài viết liên quan