TS Online Mobile - Cập nhật đổi quà đặc biệt sau bảo trì ngày 13/02

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

12/02/2020 3:28 PM Sự kiện
Cập nhật đổi quà đặc biệt sau bảo trì ngày 13/02

Giao diện đổi quà đặc biệt sẽ có thay đổi sau bảo trì ngày 13/02 cụ thể như sau:

Các mục đổi quà từ sau bảo trì ngày 21/01/2020 sẽ được đóng lại (biến mất khỏi giao diện đổi quà) để thay thế cho danh mục khác.

Mở các phần đổi quà đặc biệt mới ở giao diện Quà – Đổi Quà

Thời gian: Sau bảo trì ngày 13/02 đến trước bảo trì ngày 05/03/2020

Số lượng

Nguyên Liệu

>>> 

Vật phẩm

Giới hạn

1

Tướng Tinh Tào Tháo

>>>> 

1 Tướng Tinh Quan Vũ

1 Lần

5

Kim Tỏa Nhan Lương

5

Kim Tỏa Văn Xú

5

Kim Tỏa Hoa Hùng

300.000

Đồng

1

Bí Cấp Tào Tháo

>>>> 

1 Tướng Tinh Tào Tháo

1 lần

1

Bí Cấp Quách Gia

2

Bí Cấp Hứa Chử

3

Bí Cấp Tào Phi

3

Bí Cấp Chân Mật

 

 

Đổi thưởng thẻ may mắn từ Hộp Tàng Long

100 Thẻ may mắn

>>> 

1 Vé 100

 
Vé 100 sử dụng trong giao cho hoạt động Xổ Số, xem chi tiết Tại Đây.

Đổi thưởng từ Xúc Xắc (Thông qua ưu đãi xổ quà từ ngày 00h00 ngày 21/02 đến 23h59p ngày 27/02)

Xúc Xắc

Số Lượng

Đổi

Vật Phẩm

Số lượng

Giới hạn

Xúc Xắc

500

Hộp Tình Nhân

1

1

Xúc Xắc

300

Ngọc Dịch Bảo Hộp

1

1

Xúc Xắc

100

Phiếu Rút Võ Tướng

1

Không giới hạn

Xúc Xắc

80

Làm Mới Trang Bị

7

Xúc Xắc

80

Làm Mới Võ Tướng

7

Xúc Xắc

60

Triệu Gọi Bảo Hộp

1

Xúc Xắc

2

Túi Lông Cấp 1

1

Xúc Xắc

1

Đại Phúc Thần

1

Thêm 2 phần đổi thưởng không giới hạn thời gian từ Xu Bạc

65 Xu Bạc >>> Quyển Chọn Lệnh Phù
3 Xu Bạc Cường Hóa Phù