TS Online

Webshop – Cập nhật gói vàng không giới hạn

1/9/2020 10:40:30 AM

Sau bảo trì ngày 09/01 chúng tôi sẽ cập nhật các gói vàng không giới hạn trên webshop.

Tên Gói

Giá (Dzodong/ Dzocoin)

Vàng thực nhận trong game

120 Vàng – T1

53.000

120 Vàng

250 Vàng – T1

110.000

250 Vàng

570 Vàng – T1

250.000

570 Vàng

730 Vàng – T1

320.000

730 Vàng

920 Vàng – T1

400.000

920 Vàng

1.220 Vàng – T1

530.000

1.220 Vàng

1.845 Vàng – T1

800.000

1.845 Vàng

2.550 Vàng – T1

1.100.000

2.550 Vàng

5.800 Vàng – T1

2.500.000

5.800 Vàng

12.500 Vàng – T1

5.300.000

12.500 Vàng

26.500 Vàng – T1

11.000.000

26.500 Vàng

 

Đây là các gói vàng không giới hạn nên Mỗi tài khoản Ví Dzogame có thể mua nhiều lần các gói vàng và mỗi nhân vật cũng có thể sử dụng nhiều gói vàng này.

Gói vàng sau khi mua sẽ là một mã code, các bạn copy và nhập trong game để nhận vàng. Cách nhập Giftcode trong game XEM TẠI ĐÂY. Mã giftcode của gói vàng lưu lại ở phần lịch sử giao dịch giftcode.

Các gói vàng này sẽ không được tính cho các sự kiện nạp tích lũy vàng.

Bài viết liên quan