TS Online

TAM QUỐC PHÂN TRANH Mùa 2 – Kết quả thi đấu tuần đầu tiên

9/7/2020 3:23:26 PM

Giải đấu Tam Quốc Phân Tranh mùa thứ 2 đã chính thức khởi tranh vào cuối tuần trước với chiến sự tại 4 máy chủ: Tào Tháo, Lưu Bị - Mã Siêu, Tôn Quyền, Hoàng Trung - Quan Vũ. Dưới đây là kết quả thi đấu cụ thể của tuần đầu tiên:

Máy chủ TÀO THÁO:

Hạng 1: Team Hiến Máu – Đoàn Thiên Sơn

 • Thành viên 1: NhungTrang
 • Thành viên 2: FapTVKen
 • Thành viên 3: Kevin
 • Thành viên 4: QuangTeo
 • Thành viên 5: MrZjn

Hạng 2: Team thiên sơn – Đoàn Thiên Sơn

 • Thành viên 1: ZPhươngAnhZ
 • Thành viên 2: MrBình
 • Thành viên 3: MrHùngViruSs
 • Thành viên 4: MrTrí
 • Thành viên 5: Meth

Hạng 3:Team FriendNT – Đoàn ThiênĐịa

 • Thành viên 1: FongFèFỡn
 • Thành viên 2: ĐiêuThuyền
 • Thành viên 3: NhãCátTường
 • Thành viên 4: 79TúDean
 • Thành viên 5: ConNíchQuỷ

Máy Chủ TÔN QUYỀN:

Hạng 1: Team Cá Dứa Team – Đoàn SuperBoss

 • Thành viên 1: TonyLai
 • Thành viên 2: BeoHuy
 • Thành viên 3: Sushi2018
 • Thành viên 4: CôgáiHàLan
 • Thành viên 5: BB_PéNa

Hạng 2: Team Police – Đoàn Police

 • Thành viên 1: PHỤNG_TIÊN
 • Thành viên 2: TBống
 • Thành viên 3: rotkiV
 • Thành viên 4: Tạ2
 • Thành viên 5: TieuKhang

Hạng 3: Team Galaxy 5 – Đoàn PhongThần

 • Thành viên 1: tinmapbeou
 • Thành viên 2: Naly
 • Thành viên 3: TrafalgarLaw
 • Thành viên 4: Bệu
 • Thành viên 5: GinDN

Máy chủ HOÀNG TRUNG – QUAN VŨ

Hạng 1: Team Justice League – Đoàn Wakanda

 • Thành viên 1: TjTj
 • Thành viên 2: BảoNinhKhoa
 • Thành viên 3: GanDalf
 • Thành viên 4: MặcGiaBảo
 • Thành viên 5: MặcGiaTuệ

Hạng 2: Team SEED – Đoàn SEED

 • Thành viên 1: ThánhChiến
 • Thành viên 2: TrầnTrang
 • Thành viên 3: Tùng18Tủi
 • Thành viên 4: crazy
 • Thành viên 5: TK_Boss

Hạng 3: Team Líu Lìu – Đoàn lapkenh

 • Thành viên 1: ngườinện
 • Thành viên 2: WaterMan
 • Thành viên 3: ChitNe
 • Thành viên 4: DamSoVo
 • Thành viên 5: zZmini2

Máy chủ LƯU BỊ – MÃ SIÊU:

Hạng 1: Team OnePunch – Đoàn OnePunch

 • Thành viên 1: HadesWu
 • Thành viên 2: DatPhong
 • Thành viên 3: YenDaiCa
 • Thành viên 4: XxNoahTLxX
 • Thành viên 5: 888Thủy888

Hạng 2: Team Anh Em Lưu Bị 1 – Đoàn AE_LưuBị

 • Thành viên 1: TheNoOb79
 • Thành viên 2: Monday
 • Thành viên 3: PK_Poseidon
 • Thành viên 4: NHT_AMập
 • Thành viên 5: NNV

Hạng 3: Team AELB3 – Đoàn AENhaTrang79

 • Thành viên 1: monni
 • Thành viên 2: VidNguyen
 • Thành viên 3: ThiênThiênLong
 • Thành viên 4: MưaNắng
 • Thành viên 5: MrSóc

Tuần thi đấu thứ 2 giải đấu TAM QUỐC PHÂN TRANH mùa 2 sẽ diễn ra vào 2 ngày cuối tuần tới đây 12-13/09. Lịch cụ thể như sau:

Thời gian

Máy chủ

14h00 ngày 12/9

Lữ Bố - Điêu Thuyền, Khổng Minh

14h00 ngày 13/9

Tư Mã Ý, Bàng Thống

 

Bài viết liên quan