TS Online Mobile - Giải Đấu Mùa Xuân - Thời Gian Thi Đấu

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

28/04/2023 5:26 PM Cập Nhật
Giải Đấu Mùa Xuân - Thời Gian Thi Đấu

Thời gian:

19h00 ngày 05 tháng 5 - 2023

Sẽ diễn ra các trận ở cụm máy chủ Tôn Lữ Điêu.

20h00 ngày 05 tháng 5 - 2023

Sẽ diễn ra các trận ở cụm máy chủ Hán Sở.

 

14h00 ngày 07 tháng 5 - 2023

Sẽ diễn ra các trận ở cụm Tào Quan Hoàng.

15h30 ngày 07 tháng 5 - 2023

Sẽ diễn ra các trận ở cụm Lưu Mã Ngũ.

17h00 ngày 07 tháng 5 - 2023

Sẽ diễn ra các trận ở cụm Tam Cửu.

  •  Thời gian thi đấu có thể thay đổi nếu có trục trặc xảy ra.

Tào Quan Hoàng

Luật:

Lưu Mã Ngũ

Luật:

Tôn Lữ Điêu

Mèo Mi vs Trúc và những người bạn

Luật:

Tam Cửu

Luật:

Hán Sở

Luật:

Các đội lưu ý có mặt trước thời gian thi đấu 15 phút và tập hợp đầy đủ team