TS Online

Cập nhật Webshop – Mở bán thêm gói vàng Giới hạn và không giới hạn

11/27/2019 6:47:56 PM

Chúng tôi vừa mới bổ sung thêm các gói vàng mới trên webshop dành cho chư vị đại hiệp.

Gói vàng giới hạn

Mở bán thêm 8 gói vàng giới hạn mới từ ngày 27/11

Mỗi gói vàng, mỗi tài khoản Ví Dzogame chỉ được 1 một lần và mỗi nhân vật chỉ sử dụng mỗi gói chỉ được 1 lần.

Gói vàng sau khi mua sẽ là một mã code, các bạn copy và nhập trong game để nhận vàng. Cách nhập Giftcode trong game XEM TẠI ĐÂY Mã giftcode của gói vàng lưu lại ở phần lịch sử giao dịch giftcode.

Các gói Vàng nhận được từ các gói vàng này sẽ không được tính cho các sự kiện nạp tích lũy vàng.

Tên Gói

Giá (Dzodong/ Dzocoin)

Vàng thực nhận trong game

120 Vàng – T11

53.000

192 Vàng

250 Vàng – T11

110.00

400 Vàng

570 Vàng – T11

250.000

912 Vàng

1.220 Vàng – T11

530.000

1952 Vàng

2.550 Vàng – T11

1.100.000

4.080 Vàng

5.800 Vàng – T11

2.500.000

9.280 Vàng

12.500 Vàng – T11

5.300.000

20.000 Vàng

26.500 Vàng – T11

11.000.000

42.400 Vàng

 

Gói vàng không giới hạn

Bên cạnh việc bán 8 gói vàng giới hạn, chúng tôi còn mở thêm 8 gói vàng không giới hạn khác.

Mỗi gói vàng, mỗi tài khoản Ví Dzogame có thể mua nhiều lần và mỗi nhân cũng có thể sử dụng nhiều các gói vàng này.

Gói vàng sau khi mua sẽ là một mã code, các bạn copy và nhập trong game để nhận vàng. Cách nhập Giftcode trong game XEM TẠI ĐÂY. Mã giftcode của gói vàng lưu lại ở phần lịch sử giao dịch giftcode.

Các gói Vàng nhận được từ các gói vàng này sẽ không được tính cho các sự kiện nạp tích lũy vàng.

Tên Gói

Giá (Dzodong/ Dzocoin)

Vàng thực nhận trong game

120 Vàng – T11

53.000

120 Vàng

250 Vàng – T11

110.00

250 Vàng

570 Vàng – T11

250.000

570 Vàng

1.220 Vàng – T11

530.000

1.220 Vàng

2.550 Vàng – T11

1.100.000

2.550 Vàng

5.800 Vàng – T11

2.500.000

5.800 Vàng

12.500 Vàng – T11

5.300.000

12.500 Vàng

26.500 Vàng – T11

11.000.000

26.500 Vàng

 

Bài viết liên quan