TS Online

Bảo trì, cập nhật ngày 04/06/2020

6/3/2020 3:19:12 PM

Thứ Năm tuần này ngoài việc bảo trì ổn định, nâng cấp máy chủ, chúng tôi có thêm những sự kiện mới dành cho chư vị đại hiệp.

Thời gian dự kiến: Từ 09h00 ngày 04/06 đến 14h00 ngày 04/06 (thời gian có thể kéo dài hơn dự kiến vì một số lý do khách quan)

Nội dung:

Trong thời gian bảo trì, chư vị đại hiệp không thể truy cập vào game vì vậy hãy tìm nơi trú ẩn an toàn, hồi phục thể lực để tiếp tục luyện công sau bảo trì.

Bài viết liên quan