TS Online Mobile - Tổng hợp skills hệ PHONG - Ts Online Mobile

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

06/07/2020 4:33 PM Tính Năng
Tổng hợp skills hệ PHONG - Ts Online Mobile

PHONG

Skills hệ Phong chưa chuyển sinh

Hình Tên Kỹ Năng Kỹ năng tiên quyết SP Điểm số yêu cầu Loại kỹ năng Chú thích
Ngự Phong Không 9 1 - Tấn công
- Int
- Đơn thể
 
Lẫn Tránh Ngự Phong 13 4 - Shield
- Đơn thể
- 3 turn (tính cả turn buff)
Tạo một tấm khiên miễn nhiễm với tất cả kỹ năng hợp kích trong vòng 3 lượt.
Ẩn Mình Lẫn Tránh 22 7 - Shield
- Đơn thể
- 3 turn (tính cả turn buff)
- Che giấu bản thân, khiến cho đối thủ không thể chọn mục tiêu trong vòng 3 lượt.
- Sẽ mất tác dụng nếu sử dụng kỹ năng hợp kích
Phân Thân Ẩn Mình 38 13 - Buff - tức thì
- Chỉ tác dụng lên chính bản thân
- 3 turn (tính cả turn buff)
- Nhân đôi bản thân, thế vị trí võ tướng đang xuất chiến.
- Bản sao có lực tấn công thấp hơn so với bản thể chính, Hp,Sp và Agi giữ tương đồng.
Phóng Đại Phân Thân 33 12 - Buff
- Đơn thể
- 3 turn (tính cả turn buff)
- Phóng to bản thân/ đồng đội, gia tăng phòng ngự và lực sát thương khi tấn công đối thủ.
Thu Nhỏ Phân Thân 33 12 - Debuff
- Đơn thể
- 3 turn (tính cả turn buff)
- Thu nhỏ đối thủ, giảm đi lực công kích, phòng ngự của đối thủ.
Nguyên Khí Phóng Đại hoặc
Thu Nhỏ
45 15 - Buff
- Đơn thể
- 3 turn hoặc biến mất sau khi tấn công
- Hồi 1 lượng HP tương ứng với lượng sát thương gây ra cho đối thủ. 
Tuyền Phong Ngự Phong 15 3 - Khống Chế
- Đơn thể
- 3 turn (tính cả turn trói)
 
Cuồng Phong Tuyền Phong 23 6 - Tấn công
- Int
- Đơn thể
 
Huyền Kích Cuồng Phong 31 10 - Tấn công
- Atk
- Đơn thể
- Hợp kích
- Hiệu ứng ngất xỉu 3 turn
Kỹ năng tấn công kèm hiệu ứng ngất xỉu (random)
Liên Kích Huyền Kích 40 13 - Tấn công
- Atk
- Đơn thể
- Hợp kích
 
Loạn Kích Liên Kích 49 16 - Tấn công
- Atk
- Đơn/ Đa thể (3)
- Hợp kích
Kỹ năng tấn công từ 1 đến 3 mục tiêu. 
Bão Phong Cuồng Phong 30 11 - Tấn công
- Int
- Đơn thể
 
Phong Cuốn Tàn Vân Bão Phong 40 16 - Tấn công
- Atk
- Đơn thể
- Hợp kích
 
Triệu Gọi Lv 30;
Hoàn thành Q nghi thức thần bí
120 Ngọc Triệu Gọi - Khống Chế
- 4 turn tính cả turn sử dụng.
- Toàn thể
- Gọi Thanh Long với khả năng hút 1 lượng SP của đối thủ chuyển hóa thành HP cho bản thân, đồng thời trói mục tiêu trong vòng 4 lượt đánh
- Mục tiêu thay đổi theo level:
- Level 1: 3 mục tiêu
- Level 4: 4 mục tiêu
- Level 7: 6 mục tiêu
- Level 10: Toàn thể

Skills hệ Phong chuyển sinh

Hình Tên Kỹ Năng Kỹ năng tiên quyết SP Điểm số yêu cầu Loại kỹ năng Chú thích
Phong Khí Hoàn thành 1 nhánh kĩ năng hệ phong chưa chuyển sinh 0 1 - Bị động Tăng damage cho các skill phong chuyển sinh
Liệt Phong Phong Khí 36 8 - Tấn công
- Int
- Đơn thể
 
Huyễn Ảnh Liệt Phong 44 11 - Tấn công
- Atk
- Đơn thể, hợp kích
 
Phong Thần Huyễn Ảnh 54 12 - Tấn công
- Int
- Đa Thể
 
Đẩu Chuyển Phong Khí 48 9 - Shield
- Đơn thể
- 3 turn tính cả turn buff
Tạo một lá chắn giúp giảm nhận damage lượng và phản lại một lượng damage lên toàn bộ đối thủ
Phong Chi Đẩu Chuyển 60 10 - Buff
- Đa thể (5)
- 3 turn tính cả turn buff
Tăng agi cho 1 hàng ngang đồng đội, kỹ năng tồn tại 3 turn tính cả turn buff
Vô Hình Phong Chi 52 15 - Shield
- Đơn thể
- Che giấu bản thân, khiến cho đối thủ không thể chọn mục tiêu trong vòng 3 lượt.
- Không biến mất kê cả dùng kỹ năng hợp kích.

Skills hệ Phong tái sinh

Để học skill tái sinh của hệ yêu cầu:
  • Đã học Đại chu thiên
  • Đã học ít nhất 1 skill nghề
  • Đang có 1 ô trống sau skill nghề (đã gán Ball vào)
  • Đã học kỹ năng tiên quyết như bên dưới.
Hình Tên Kỹ Năng Kỹ năng tiên quyết SP Điểm số yêu cầu Loại kỹ năng Chú thích
Thân Thuật Ẩn Mình 52 5 - Shield/buff - tức thì
- Chỉ tác dụng lên chính bản thân
- 3 turn (tính cả turn buff)
Nhân đôi bản thân, đồng thể bản thể được ẩn mình, không thể bị chọn làm mục tiêu.
Hút Hồn Nguyên Khí 52 5 - Debuff
- Đa thể (3)
- Tồn tại 3 turn tính cả turn buff
Tạo hiệu ứng bỏ độc lên 3 mục tiêu.
Phi Kiếm Phi Kiếm 72 7 - Tấn công
- Int
- Đa thể (4), chữ T
 
Chấn Điện Loạn Kích 60 7 - Tấn công
- Atk
- Đơn/ Đa thể (3)
- Hợp kích
- Kỹ năng tấn công từ 1 đến 3 mục tiêu.
- Là kỹ năng atk mạnh nhất hệ phong
Thần Ly Bão Phong 60 9 - Tấn công
- Int
- Đơn thể
Kỹ năng int đơn thể tái sinh mạnh nhất hệ phong.
Băng Lôi Phong Cuốn Tàn Vân 84 14 - Tấn công
- Atk
- Đơn thể
- Hợp Kích
 
Sơn Cương Huyễn Ảnh 52 10 - Tấn công
- Atk
- Đơn thể
- Hợp kích
- Hiệu ứng ngất xỉu 3 turn
Kỹ năng tấn công kèm hiệu ứng ngất xỉu (random)
Lôi Minh Phong Thần 60 15 - Tấn công
- Int
- Toàn thể
Kỹ năng toàn thể duy nhất hệ phong