TS Online Mobile - Lôi Đài Tiên Đấu

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

30/06/2020 10:30 AM Tính Năng
Lôi Đài Tiên Đấu

Thời gian: Chủ nhật hàng tuần 19:00-21:00

Quy tắc:

1. Giới hạn: người chơi cấp 65 trở lên có thể tham gia

2. Báo danh: Đối thoại với Tiên Đấu Phán Quan, xác nhận tham gia. 

3. Ghép đội: Hệ thống sẽ tự động ghép 5 người chơi đã báo danh thành 1 đội khiêu chiến dựa trên phương thức ngẫu nhiên.

4. Khi tham gia Lôi Đài Tiên Đấu, mỗi trận người chơi sẽ nhận ngẫu nhiên 1 Thần Tiên trợ giúp.

5. Nếu Thần Tiên trợ giúp bị đánh bại, Võ Tướng dự phòng sẽ xuất chiến, nhưng độ trung thành phải từ 40 trở lên.

Chú ý:

1. Người chơi không thể điều khiển kĩ năng của Thần Tiên nhưng có thể điều khiển để chọn mục tiêu, kỹ năng sẽ sử dụng ngẫu nhiên.

2. Trong quá trình thi đấu, không thể sử dụng tính năng: bùa chú, tham chiến.

3. Sau khi hoạt động kết thúc, hệ thống sẽ phát thưởng.

4. Nếu Bảng Xếp Hạng có điểm bằng nhau, hệ thống sẽ dựa trên thời gian hoàn thành trước.