TS Online Mobile - Hướng dẫn Trùng Sinh

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

20/01/2021 3:40 PM Tính Năng
Hướng dẫn Trùng Sinh

Giới thiệu về Trùng Sinh - Quang Ám ( Chuyển sinh 3)

Khi người chơi đạt đến cấp độ cao nhất, một cơ hội mới được mở ra giúp nhân vật có thể trùng sinh và giúp bản thân nâng cao cấp độ, trạng thái, kỹ năng từ đó mở ra một khái niệm hoàn toàn mới trong phiên bản của TS Online Mobile. Đó là đẳng cấp gọi là QUANG - ÁM ( Ánh Sáng và Bóng Tối).
Khác với khi Chuyển Sinh và Tái Sinh, có một số điều kiện để thực hiện Trùng Sinh (chuyển sinh 3).
 • Người chơi đã tái sinh và đạt level 200.
 • Hoàn thành 3 chuỗi Quests ( Nhiệm vụ) : Triệu hồi Quang Ám, Thu phục Quang Ám và Danh hiệu Trùng Sinh.

Các bước Trùng Sinh

Hoàn thành chuỗi 3 nhiệm vụ sau bao gồm:
Nhiệm Vụ: Triệu hồi Quang Ám
Địa Điểm: Ngọc Đế - Thiên Đình, Tiên giới
Điều kiện nhiệm vụ : Tái sinh level 200
Phần Thưởng: 1 Đèn Sinh Mạng Cực Phẩm + 1 Ngọc Đại Phúc Thần
Quá trình nhiệm vụ:
 1. Tới thiên đình lên bậc thang gần Ngọc Đế xảy ra đối thoại đồng ý tìm Huân chương võ sĩ Quang Ám.
 2. Thu Thập 25 Huân chương Quang Hồn và 25 Huân chương Ám Hồn từ các NPC có thuộc tính Quang Ám ở rừng Bắc Tịch - Yên Nhiên.
 3. Sau khi thu thập đủ số lượng huân chương Quang Ám mỗi loại quay trở về thiên đình trả nhiệm vụ.
Nhiệm Vụ: Thu phục Quang Ám
Địa Điểm: Ngọc Đế - Thiên Đình, Tiên giới
Điều kiện nhiệm vụ: Hoàn thành nhiệm vụ Triệu hồi Quang Ám
Phần Thưởng: 1 Đèn Sinh Mạng Cực Phẩm + 1 Ngọc Đại Phúc Thần + 2 Chứng Thư.
Quá trình nhiệm vụ:
 1. Tới thiên đình lên bậc thang gần Ngọc Đế xảy ra đối thoại đồng ý khiêu chiến.
 2. Tiến về Thiên Ngoại Đảo tại tọa độ 310:440 xảy ra đối thoại.
 3. Đối thoại với Tống Giang đồng ý thử luyện.
 4. Chiến đấu thắng lợi, quay về thiên đình gặp Ngọc Đế trả nhiệm vụ.
Nhiệm Vụ: Danh hiệu Trùng Sinh.
Địa Điểm: Tế đàn, Tiên giới.
Điều kiện nhiệm vụ: Hoàn thành nhiệm vụ Thu phục Quang Ám.
Phần Thưởng: 1 Đèn Sinh Mạng Cực Phẩm + 1 Ngọc Đại Phúc Thần
Quá trình nhiệm vụ:
 1. Tới tế đàn tiên giới đối thoại Thái Bạch Tinh Quân đồng ý nhận thuộc tính mới, lập tức hoàn thành nhiệm vụ.

*Sau khi nhận được 2 Chứng thư có thể nói chuyện với Tiên Đồng tại tế đàn để nhận được 2 balls tùy chọn.

Những lưu ý sau khi trùng sinh (Chuyển sinh 3).

1. Đẳng cấp và luyện công
 • Sau khi trùng sinh, cấp độ không bị reset về lv1 mà vẫn giữ nguyên lv 200.
 • Mở giới hạn cấp độ nhân vật lên tới 400.
 • Phải đánh NPC lv 171 trở lên để nhận được điểm exp, và không giới hạn thuộc tính NPC, ví dụ có thể train tại bãi NPC linh hồn thay vì NPC quang ám.
 • Điểm combo vẫn tính theo level trung bình.
 • Mỗi ngày được sử dụng 50 viên exp mỗi loại và có thể kiểm tra tại bảng thuộc tính nhân vật.
2. Điểm trạng thái
 • Mỗi một level sẽ cho nhân vật 1 điểm trạng thái ( thay vì 2 như bình thường) và được hệ thống tự động nâng theo trình tự INT > ATK > DEF > HP > SP, không tăng vào AGI cứ như vậy lặp đi lặp lại.
 • Điểm trạng thái này cộng trực tiếp vào nhân vật và không thể reset như bình thường.
3. Điểm kỹ năng
 • Cần lựa chọn hệ QUANG hoặc ÁM sau đó có thể học được những kĩ năng tương ứng.
 • Mỗi hệ có 8 kỹ năng tương ứng và cần tiêu hao 50 vàng /kỹ năng. Có thể sử dụng vàng để đổi hệ Quang Ám nhưng những kỹ năng trước đó sẽ mất và phải học lại.
 • Khi up level không có tăng điểm kỹ năng. Khi học xong skill của Quang Ám sẽ tự động Max.
 • Khi reset kỹ năng, các kỹ năng của tái sinh trở về 0, riêng Quang Ám không ảnh hưởng.
 • Một số kĩ năng có tính năng tương tự hoặc riêng biệt của từng hệ .

  Bài viết chi tiết về kỹ năng Quang/Ám: https://bit.ly/2M11DiF
   
4. Thay đổi khác
 • Khi up level nhân vật sẽ được thêm 49hp - 8 sp
 • Xe ngựa sẽ được thay đổi tùy vào đặc thù của mỗi nghề.