TS Online Mobile - [WEBSHOP] Mở Shop 1-0-2

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

21/07/2021 5:14 PM Sự kiện
[WEBSHOP] Mở Shop 1-0-2

Thời gian: Sau bảo trì 22/07 đến 23h59 ngày 31/07

Nội dung: Trong thời gian này tại Webshop, ở mục sự kiện sẽ xuất hiện Shop 1-0-2. Ở đây có bán những vật phẩm hot với giá hấp dẫn để chư vị đại hiệp có thể mua hằng ngày.

Lưu ý:

1 nhân vật ở mỗi máy chủ có thể mua mỗi vật phẩm 2 lần/ngày