TS Online

Vòng Quay Xổ Quà

10/17/2019 8:38:44 AM

Vòng Quay Xổ Quà

Sau update ngay 17/10, chúng tôi sẽ mở tính năng Xổ Quà – Đọ Tài Nhân Phẩm để các đại hiệp có cơ hội kiếm được những phần thưởng hấp dẫn.

Để sử dụng tính năng Xổ Quà các bạn mở Giao diện Xổ Quà từ Bảng Chức Năng

Giao Diện Xổ Quà:

 Giao diện

1 – Xu Vàng đang có (dùng để quay)

2 – Mua: Mua Xu Vàng để quay. 1 Xu Vàng = 9 Vàng

3 – Quay: Quay 1 lần vòng quay tốn 1 Xu Vàng, nhận được 1 phần thưởng.

4 – Nhân Đôi: Dùng 2 Xu Vàng để quay, Nhân đôi phần thưởng nhận được (cần 2 ô trống trong túi)

5 – Quay 3 lần: Sử dụng 6 Xu Vàng để Quay 3 lần, nhận được 3 phần thưởng trong vòng quay hiện có. Cần 4 ô trống trong túi.

Nhận được 3 phần thưởng từ vòng quay nếu quay 3 lần

6 – Thay Đổi: Thay đổi phần quà sau mỗi lần quay.

7 – Vòng Quay – Phần Thưởng vòng quay đang có

8 – Thông Tin những phần thưởng quý nhất của vòng quay hiện tại (muốn xem tất cả cùng tỷ lệ quay ra nhấn vào biểu tượng kính lúp)

9 – Thông báo phần quà nhận được sau mỗi lần Quay.

Các Lưu Ý khi sử dụng Vòng Quay:

Có 3 hình thức quay – Nhấn Lệnh quay sẽ mất Xu Vàng ngay lập tức

  • Quay (tốn 1 Xu vàng): Quay 1 lần, nhận 1 phần thưởng.

  • Nhân Đôi (Tốn 2 Xu Vàng): Quay 1 lần, nhận gấp đôi phần thưởng.

  • Quay 3 Lần (tốn 6 Xu Vàng): Quay 3 lần, nhận 3 loại phần thưởng khác nhau.

Phần Thưởng có được sau mỗi lần quay sẽ có sẵn trong túi. Vì vậy với quay Nhân Đôi cần 2 ô trống trong túi, Quay 3 Lần cần 4 ô trống.

Phần thưởng của Vòng Quay sẽ thay đổi sau khi kết thúc lượt quay. Các bạn có thể xem phần thưởng của vòng quay ở giao diện Thông Tin Phần Thưởng (Xem ở Mục 8).

Phần Thưởng Vòng Quay được miễn phí 1 lần thay đổi trước khi quay, nếu muốn thay đổi phần thưởng tiếp thì mỗi lần sẽ tốn 3 Vàng. Dùng lệnh thay đổi (6) để thay đổi phần thưởng.

Lần đầu miễn phí

Từ lần 2, tốn 3 vàng mỗi lần

Xu Vàng ngoài việc có được qua Mua (2) bằng vàng mà còn có thể kiếm từ trong quá trình quay. Đây là Xu Vàng sự kiện có trong hòm đồ. Để bỏ vào vòng Quay Xổ Quà, Ấn lệnh Mua, hệ thống thông báo xác nhận số lượng Xu Vàng Sự Kiện mà bạn muốn bỏ vào. Nhấn đồng ý để nạp xu vàng vào vòng quay.

Bài viết liên quan