TS Online

Ưu Đãi Xổ Quà

5/20/2020 1:54:01 PM

Ưu Đãi Xổ Quà

Thời gian: 00h00 21/05 đến 23h59 ngày 27/05

Nôi dung: Khi sử dụng vòng quay xổ quà trong thời gian này chư vị đại hiệp sẽ nhận thêm phần thưởng.

Quay

Quà

Số lượng

Quay 1 lần

Xúc Xắc

1

Quay Nhân Đôi

Xúc Xắc

2

Quay 3 lần

Xúc Xắc

3

 

Đổi quà từ Xúc Xắc vào giao diện Quà -> Đổi Quà!

Số lượng

Nguyên Liệu

 

Phần thưởng

Giới hạn

10

Xúc Xắc May Mắn

>>> 

1 Xu Vàng

888

Xúc Xắc May Mắn

>>> 

1 Ngựa Bảy Màu

1

666

Xúc Xắc May Mắn

>>> 

1 Ma Miêu Phiếu

1

Xúc Xắc May Mắn sẽ biến mất vào lúc 08h ngày 28/5/2020

Bài viết liên quan