TS Online

Ưu Đãi Vũ Khí Chuyên Dụng

11/11/2020 4:44:47 PM

Ưu Đãi Vũ Khí Chuyên Dụng

Thời gian: Sau bảo trì ngày 12/11 đến 23h59 ngày 25/11

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, khi chư vị đại hiệp tích lũy đủ điểm thần khí sẽ nhận được các phần quà hấp dẫn.

Điểm thần khí có được thông qua mở gói vật phẩm: Túi VK Khăn Vàng (sau bảo trì ngày 12/11 khi mở các Túi VK Mỹ Nhân Ngô, Túi VK Vũ Nhu Tình, Túi VK Hiệp Nữ sẽ KHÔNG còn nhận được điểm thần khí nữa)

Lưu ý:

Quà sẽ được trao qua thư sau khi đạt mốc.

Sau khi đạt mốc 200 điểm thì sẽ được làm mới lại từ đầu, điểm tích lũy thừa sẽ được giữ lại cho lần tiếp theo.

Mốc

Quà

Số lượng

100

Túi NN VK Khăn Vàng

1

Vé Tướng Khăn Vàng

1

200

Vé chọn VK Khăn Vàng

1

Vé Tướng Khăn Vàng

1

 

Bài viết liên quan