TS Online Mobile - Ưu Đãi Vũ Khí Chuyên Dụng

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

14/10/2020 4:16 PM Sự kiện
Ưu Đãi Vũ Khí Chuyên Dụng

Ưu Đãi Vũ Khí Chuyên Dụng

Thời gian: Sau bảo trì ngày 15/10 đến 23h59 ngày 28/10

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, khi chư vị đại hiệp tích lũy đủ điểm thần khí sẽ nhận được các phần quà hấp dẫn.

Điểm thần khí có được thông qua mở các gói vật phẩm: Túi VK Mỹ Nhân Ngô, Túi VK Vũ Nhu Tình, Túi VK Hiệp Nữ.

Lưu ý:

Quà sẽ được trao qua thư sau khi đạt mốc.

Sau khi đạt mốc 200 điểm thì sẽ được làm mới lại từ đầu, điểm tích lũy thừa sẽ được giữ lại cho lần tiếp theo.

Mốc

Quà

Số lượng

100

Hộp Vũ Khí Nữ Giai Nhân

1

Tướng Nữ Giai Nhân

1

200

Chọn VK Nữ Giai Nhân

1

Tướng Nữ Giai Nhân

1