TS Online Mobile - Ưu Đãi Vận Tiêu

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

26/07/2023 5:26 PM Sự kiện
Ưu Đãi Vận Tiêu

Thời gian: sau bảo trì 27/07 đến 23h59 23/08

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, chư vị đại hiệp sẽ nhận thêm 10 Hộp Phong Vân cho mỗi lần hoàn thành vận tiêu.