TS Online Mobile - Ưu đãi Vận Tiêu – Phó Bản

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

04/05/2023 10:14 AM Sự kiện
Ưu đãi Vận Tiêu – Phó Bản

Phó Bản

Từ sau bảo trì 04/5 đến trước bảo trì 01/06 tăng số lần mua thêm phó bản tổ đội.

Từ sau bảo trì 04/05 đến 23h59 31/05 chư vị đại hiệp sẽ được nhận thêm 1 Hoa Cẩm Chướng cho mỗi lần hoàn thành phó bản đơn hoặc đội.


Vận Tiêu

Từ sau bảo trì 04/05 đến 23h59 31/05 chư vị đại hiệp sẽ được nhận thêm 1 Hoa Cẩm Chướng cho mỗi lần hoàn thành Vận Tiêu