TS Online Mobile - Ưu Đãi Vận Tiêu – Phó Bản

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

21/07/2021 4:34 PM Sự kiện
Ưu Đãi Vận Tiêu – Phó Bản

Vận Tiêu

Thời gian: Sau bảo trì 22/07 đến 23h59 04/08

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, khi chư vị đại hiệp hoàn thành một lần Vận Tiêu sẽ nhận được 1 Vé Viêm Hạ

Phó Bản

Thời gian: Sau bảo trì 22/07 đến 23h59 04/08

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, khi chư vị đại hiệp hoàn thành một phó bản Đơn/ đội sẽ nhận thêm được 5 Kem Que/ 1 lần