TS Online

Ưu Đãi Triệu Hồi Tướng

11/13/2019 5:00:20 PM

Bắt đầu từ sau bảo trì định kỳ tuần này 14/11, chúng tôi sẽ có những ưu đãi cho việc triệu hồi tướng bằng vàng thông qua cashshop. Cụ thể như sau:

TAM QUỐC TRANH BÁ

Thời gian: Sau bảo trì 14/11 đến trước bảo trì ngày 28/11

Phạm vi: Toàn bộ máy chủ

Nội dung: Tăng tỷ lệ triệu tướng thuộc nhóm Tam Quốc Tranh Bá: Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi, Tào Tháo, Điển Vi, Hứa Chử, Tôn Quyền, Lữ Mông, Lỗ Túc.

Hình thức: Trong thời gian sự kiện trong Cashashop sẽ xuất hiện 2 gói triệu tướng mới Tam Quốc Tranh Bá (Triệu 1 lần và Triệu 10 lần)

  • Tam Quốc Tranh Bá triệu 1 lần: 100 Vàng

  • Tam Quốc Tranh Bá triệu 10 lần: 900 Vàng


TRIỆU TƯỚNG 10 LẦN

Thời gian: Sau bảo trì 14/11 đến 23h59 ngày 27/11

Nội Dung: Trong thời gian sự kiện, chư vị đại hiệp tiến hành rút gói Thẻ 10 lần ở Cashshop (triệu hồi) sẽ được tính tích lũy số lần rút và nhận được phần quà tương ứng.

Lưu Ý:

  • Chỉ áp dụng tính tích lũy khi sử dụng RÚT THẺ 10 LẦN (giá 900 vàng), không tính triệu 10 lần gói triệu tướng 1 lần = 1 lần triệu tướng 10 lần.

  • Các gói Áp Dụng bao gồm: Gói Triệu Tướng 10 lần đặc biệt (Tam Quốc Tranh Bá) và Gói Triệu Tướng 10 Lần thông thường.

Trao Quà: Quà được trao trực tiếp ingame sau khi hoàn thành các mốc rút.

Cách nhận: Vào giao diện Quà -> Triệu tướng -> Nhận các phần quà.

 

Số Lần Triệu tướng 10 lần

Phần thưởng

Số lượng

1

Hộp Luyện Công Siêu

5

3

Túi EXP Tướng

30

5

Túi Triệu Gọi

80

10

Ba Đậu Yêu 7 Ngày

1

15

Tiên Đơn Bảo Hộp

5

20

Quyển Chọn Danh Tướng

3

25

10 Gói Thẻ Tào Ngụy

10

30

Làm Mới Võ Tướng

100

Làm Mới Trang Bị

100

40

Ngọc Dịch Bảo Hộp

3

 

Bài viết liên quan