TS Online Mobile - Ưu Đãi Rút Võ tướng

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

07/07/2021 4:00 PM Sự kiện
Ưu Đãi Rút Võ tướng

Thời gian: Sau bảo trì 08/07 đến 23h59 21/07

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, chư vị anh hùng thực hiện việc “Rút Võ Tướng 10 Lần” đạt số lần tương ứng sẽ nhận được quà hấp dẫn.

Lưu Ý:

Chỉ áp dụng tính tích lũy khi sử dụng gói Rút Võ Tướng 10 không tính rút 10 lần gói rút tướng 1 lần = 1 lần rút tướng 10 lần.

Trao Quà: Quà được trao trực tiếp ingame sau khi hoàn thành các mốc rút.