TS Online

Ưu đãi rút thẻ tướng

11/11/2020 4:10:04 PM

Tăng tỷ lệ rút thẻ

Thời gian: Sau bảo trì ngày 12/11 đến trước bảo trì ngày 26/11

Nội dung: Trong thời gian sự kiện tại mục Triệu Hồi của Cashshop sẽ xuất hiện hai gói rút thẻ đặc biệt (1 lần và 10 lần). Khi rút thẻ ở 2 gói này sẽ có cơ hội nhận được các thẻ sau với tỷ lệ cao:

  • Thẻ Tả Từ
  • Thẻ Vu Cát
  • Thẻ Nam Hoa Lão Tiên
  • Thẻ Lữ Bố
  • Thẻ Kỷ Linh
  • Thẻ Viên Thuật

Sự kiện Rút Thẻ 10 lần

Thời gian: Sau bảo trì ngày 12/11 đến trước bảo trì ngày 26/11

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, chư vị anh hùng thực hiện việc “Rút Thẻ 10 Lần” đạt số lần tương ứng sẽ nhận được quà hấp dẫn.

Lần rút

Quà

Số lượng

5

Ngẫu Nhiên Tam Tiên

5

10

Ngẫu Nhiên Tam Tiên

8

20

Ngẫu Nhiên Tam Tiên

20

40

Ngẫu Nhiên Tam Tiên

50

 

Lưu Ý:

Chỉ áp dụng tính tích lũy khi sử dụng Rút Thẻ 10 Lần (giá 900 vàng) cho gói rút bình thường và gói rút đặc biệt (nhân đôi tỷ lệ), không tính rút 10 lần gói Rút Thẻ 1 lần = 1 lần rút thẻ 10 lần.

Trao Quà: Quà được trao trực tiếp ingame sau khi hoàn thành các mốc rút thẻ.

Cách nhận: Vào giao diện Quà -> Rút Thẻ -> Nhận các phần quà.

Bài viết liên quan