TS Online

Ưu Đãi Phó Bản

6/24/2020 12:21:39 PM

Ưu Đãi Phó Bản

Thời gian : Từ 00h00 25/6 đến 23h59 ngày 02/07

Nội dung: Trong thời gian sự kiện khi hoàn thành mỗi phó bản cá nhân hoặc tổ đội sẽ nhận thêm 10 Ngọc Bội Kim Sa. Đây là đạo cụ có thể đổi được phần quà hấp dẫn như sau:

Số Lượng

Nguyên Liệu

 

Phần Thưởng

Giới hạn

30

Ngọc Bội Kim Sa

>>> 

50 Đại Phúc Thần

40

Ngọc Bội Kim Sa

>>> 

1 Phiếu chọn Tọa Kỵ 3

4 lần

10

Ngọc Bội Kim Sa

>>> 

1 Túi Đại Phúc Thần

20 lần

 

Ngọc Bội Kim Sa sẽ biến mất vào lúc 10h ngày 02/7

Bài viết liên quan